Προσπάθειες και μυστικές “διαβουλεύσεις” για να ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΟΥΝ οι πολίτες
από τον έλεγχο της λειτουργίας της “αγοράς παραγωγών”…


Του Τ. Αλεξανδρόπουλου

Το 2015, 12.3.2015 συγκεκριμένα, η τότε διοίκηση του δήμου, έβγαλε ένα δελτίο τύπου με το οποίο μας (παρα)πληροφορούσε ότι: «Ο Δήμος Καισαριανής με βάση την απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου 64/25-2-2015 προχωράει στην λειτουργία αγοράς παραγωγών στο χώρο του Αϊ Γίαννη μία (1) φορά το μήνα». Η απόφαση αυτή ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ στις αποφάσεις της συγκεκριμένης ημερομηνίας του 2015!!! ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ!!!

Διαβάστε την ανακοίνωση για την «αόρατη» απόφαση εδώ.

 

Οι διοικήσεις φεύγουνε, η ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ παραμένει!!!

Για τα πεπραγμένα αυτής της «δύσοσμης» «αγοράς παραγωγών» δεν καταδέχτηκε ποτέ, μα ποτέ, να ενημερώσει τους πολίτες κανένας από τους ‘αξιωματούχους’ του Περισσού. Αυτοί, άλλωστε, έχουν σαν λάβαρο της «αριστεροσύνης» τους την πλήρη απόκρυψη των γεγονότων που αφορούν τους πολίτες.

Δυστυχώς, στα ίδια ίχνη βαδίζει και η νέα δημοτική αρχή. Πλήρης συσκότιση και αδιαφάνεια. Όχι μόνο ΔΕΝ ενημερώνει τους πολίτες για το τι συμβαίνει με την απαξιωμένη και παρακμάζουσα «αγορά παραγωγών», αλλά μας (παρα)πληροφορεί ότι την πήρε «υπό την αιγίδα» της!!! Σώώώώώπα…. Ανατρίχιασα από το «συγκλονιστικό» γεγονός.

Αφού λοιπόν την πήρε «υπό την αιγίδα» της, λογικά θα πρέπει να γνωρίζει αν λειτουργεί νόμιμα ή παράνομα, αν έχει κάνει κάποιους ελέγχους, όπως επιτάσσει ο νόμος, ΑΝ αποκομίζει κάποια οφέλη για τους πολίτες, όπως επιτάσσει ο νόμος, αν… αν… αν… Αλλά μάλλον τα γνωρίζει. Αλλιώς δεν θα την έπαιρνε «υπό την αιγίδα» της…

 

Ποιος νόμος ορίζει τη λειτουργία των "αγορών παραγωγών"

 

 

Ο νόμος 4497/2017 ορίζει ακριβώς με ποιες προϋποθέσεις μπορεί να λειτουργεί μια «αγορά παραγωγών», τις οποίες ονομάζει «αγορές καταναλωτών». Λέει. Λοιπόν, ανάμεσα στα άλλα ότι:

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.2

ΑΛΛΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Άρθρο 37

Αγορές των καταναλωτών

1. Σκοπός των αγορών των καταναλωτών είναι η ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης και αλληλέγγυων δράσεων μεταξύ των πολιτών, μέσω της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών σε εθελοντικές δράσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, καθώς επίσης και η δημιουργία ευνοϊκότερων όρων διαβίωσης των μικρών παραγωγών και μεταποιητών, μέσω της πρόσβασής τους σε αλληλέγγυες αγορές προϊόντων. Οι αγορές αυτές διοργα-νώνονται, μόνο με πρωτοβουλία των φορέων πολιτών-καταναλωτών, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και η λειτουργία τους εγκρίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου των δήμων, στα όρια των οποίων έχουν την έδρα τους οι εν λόγω φορείς.

Πέραν της ονομασίας του τίτλου του παρόντος, οι αγορές αυτές μπορούν να χαρακτη-ρίζονται και με ονομασία της επιλογής των φορέων καταναλωτών – πολιτών, η οποία παραπέμπει ευθέως στους ανωτέρω σκοπούς των αγορών αυτών.

2. Για τη διενέργεια των αγορών του παρόντος, οι δήμοι εγκρίνουν τη διοργάνωση αγορών σε ενώσεις καταναλωτών του άρθρου 10 του ν. 2251/1994, σε συνεταιρισμούς καταναλωτών, καθώς και σε συλλογικούς φορείς πολιτών-καταναλωτών με νομική υπόσταση, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνονται απαραίτητα:

α. ότι είναι μη κερδοσκοπικοί,

β. ότι αφορούν στην ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης και στην προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού και

γ. ότι έχουν σκοπό που προάγει σαφώς την αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών και τις αλληλέγγυες δράσεις που ωφελούν συμπολίτες που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες επιβίωσης, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, φυλής, αναπηρίας, ηλικίας, θρησκεύματος, πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού και γενικώς κάθε μορφής διάκριση.

Οι ανωτέρω φορείς, εφόσον εγκριθεί η πρότασή τους, πρέπει σε ετήσια βάση να υποβάλουν στο δήμο απολογισμό με τις αλληλέγγυες δράσεις τους και τους ωφελούμενους από αυτές. Η παράλειψη υποβολής απολογιστικών δράσεων είναι λόγος διακοπής της λειτουργίας της αγοράς. Απαγορεύεται ρητώς οι συλλογικοί φορείς να απαιτούν χρηματικά ποσά από τους πωλητές για τη συμμετοχή τους στις αγορές αυτές. Η εισφορά των πωλητών έγκειται στη δωρεά προϊόντων για την κάλυψη των καταστατικών σκοπών του συλλογικού φορέα.

Ο δήμος Καισαριανής, των πάμπολλων «ειδικών συμβούλων» με τις παχυλές αμοιβές και την «πολυτέλεια» να διαθέτει και γενικό γραμματέα, ΔΕΝ ΚΑΤΑΔΕΧΕΤΑΙ να ενημερώσει τους πολίτες… ΔΕΝ ΚΑΤΑΔΕΧΕΤΑΙ!!!

 

Ποιες υπόγειες διεργασίες γίνονται

Στην τελευταία ‘αγορά παραγωγών’ συνάντησα έναν από τους οργανωτές της αγοράς, που συμμετέχει και στο «Χωριό παραγωγών» του Βύρωνα. Έμαθα πολλά και διάφορα σε συζήτηση που είχα μαζί του.

Έμαθα, κατ’ αρχήν, ότι υπεύθυνος για την «καχεκτική» και παρακμάζουσα «αγορά παραγωγών» της Καισαριανής είναι ο αντιδήμαρχος κ. Φασκιώτης. Ο οποίος, όπως μου είπε ο εκ των διοργανωτών, έχει ενημερωθεί προ πολλού για την απαραίτητες ενέργειες προκειμένου η αγορά της Καισαριανής να λειτουργεί νόμιμα.

Την ίδια ενημέρωση, όπως μου είπε, έχει και η γενική γραμματέας του δήμου Καισαριανής. Ανταπόκριση μηδέν. Ή μάλλον υπό το μηδέν. Παρ’ όλο που έχουν ενημερωθεί για την όλη διαδικασία, δεν υπάρχει καμία δράση και αντίδραση. Ή μάλλον, όχι: υπάρχει πρόταση από τον ίδιο προς τους υπεύθυνους της δημοτικής αρχής Καισαριανής, να αναλάβει την “αγορά παραγωγών” κάποια άλλη “Δράση”, που ασχολείται με άλλες “δράσεις” υπαρκτής ή ανύπαρκτης “αλληλεγγύης”. Γιατί αυτή η προτίμηση; Ίσως γιατί υπάρχει προσωπική γνωριμία και σχέση μεταξύ του επικεφαλής της “δράσης” που προτείνεται και του ίδιου…

Βέβαια υπάρχει και κάποιο άλλο που, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελεί «αγκάθι»: ότι χρειάζεται καταστατικό, κατάθεση στο Πρωτοδικείο και «έξοδα». Του απάντησα ότι το καταστατικό του συλλόγου καταναλωτών που θα συντονίζει και θα ελέγχει την «αγορά παραγωγών» προσφέρεται έτοιμο από το υπουργείο Ανάπτυξης και βρίσκεται ΕΤΟΙΜΟ και στο ίντερνετ!!! Το μόνο που χρειάζεται είναι να συμπληρωθεί με διευθύνσεις και ονόματα των πρώτων είκοσι ιδρυτικών μελών, την ονομασία του συλλόγου και να κατατεθεί στο Πρωτοδικείο. Ο δήμος Καισαριανής, «δόξα το θεό», έχει πλέον πάμπολλους δικηγόρους, ειδικούς συμβούλους κλπ. κλπ., ώστε τα έξοδα θα είναι μηδαμινά. Σε ένα μήνα περίπου από τότε που θα κατατεθεί, θα υπάρχει έτοιμο εγκεκριμένο καταστατικό.

 

Θα είναι διαπαραταξιακό;

Εξυπακούεται βέβαια ότι  το Δ.Σ. του συλλόγου καταναλωτών που θα λειτουργεί και θα ελέγχει την «αγορά παραγωγών» θα είναι διαπαραταξιακό, χωρίς κομματικούς πάτρωνες. Αυτό, ομολογώ ότι ίσως είναι ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (χωρίς εισαγωγικά…)  αφού, ως γνωστόν, στην Καισαριανή χωρίς κομματικούς πάτρωνες δεν «κουνιέται φύλλο»…

Ο δήμος Καισαριανής, όπως μου είπε ο αρμόδιος της «αγοράς», δεν προχωρά σε σύσταση συλλόγου καταναλωτών, οποίος θα ελέγχει όλα τα πεπραγμένα της «αγοράς». Το γιατί δεν προχωρά είναι άγνωστο σε μένα. ΥΠΟΘΕΤΩ ότι γίνονται κάποιες υπόγειες διεργασίες προκειμένου να αποκλειστούν οι πολίτες από την οργάνωση και τον ΕΛΕΓΧΟ της «αγοράς παραγωγών» και να ανατεθούν αυτά τα καθήκοντα σε κάποιους «ημέτερους». Αυτός άλλωστε ήταν ο στόχος και των προηγούμενων «αριστερών τοποτηρητών»: να μη μαθαίνουν οι πολίτες τις δοσοληψίες μεταξύ δημοτικής αρχής και παραγωγών-εμπόρων της «αγοράς». Γι’ αυτό, προφανώς, δεν εναρμόνισαν τη λειτουργία της αγοράς με όσα ορίζει ο νόμος που βλέπετε παραπάνω. Ήθελαν να είναι ΑΣΥΔΟΤΟΙ και να λειτουργούν ΕΝ ΚΡΥΠΤΩ. Κάτι που, όπως βλέπετε στο κείμενο του νόμου, απαγορεύεται επί ποινή διακοπής της αγοράς… ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ..! Αλλά… μακριά από μας τέτοια πράγματα… Περισσός, «αριστεροί» και πραγματικός και ουσιαστικός απολογισμός δεν συμβαδίζουν…

 

Ανεξέλεγκτη διακίνηση προϊόντων..!

Τέλος, τον ρώτησα ποια οφέλη έχουν οι πολίτες της Καισαριανής από την «ψωραλέα» «αγορά παραγωγών». Μου είπε ότι ο ίδιος μαζεύει κάποια προϊόντα στο τέλος κάθε μέρας λειτουργίας της αγοράς και τα δίνει «στην Κοινωνική υπηρεσία». Τον ρώτησα αν υπάρχουν παραστατικά γι’ αυτή τη διαδικασία και μου απάντησε ότι δεν υπάρχουν!!! Τον ρώτησα αν μπορεί κάποιος «κακοήθης» να τους κατηγορήσει, τον ίδιο και την «κοινωνική υπηρεσία», για αδιαφανή και, ενδεχομένως, μη χρηστή διακίνηση ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, και μου απάντησε ΝΑΙ..!

Όπως διαβάζετε σε όλα τα παραπάνω, ο επίσημος δήμος Καισαριανής ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ ΚΡΑΥΓΑΛΕΑ από όλες τις διαδικασίες!!! Παρ’ όλα αυτά, μας λέει ότι έχει πάρει την «αγορά παραγωγών» «υπό την αιγίδα» του!!!

Α, για να μην το ξεχάσω: λάβετε υπόψη σας ότι σε μια εύρωστη και άρτια λειτουργούσα "αγορά παραγωγών και καταναλωτών" υπεισέρχονται πολλά προσωπικά συμφέροντα… Πολλά… και ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ…

Θα επανέλθω σύντομα για το θέμα.