Μήνας: Νοέμβριος 2013

Η “δυσωδία” του Δημοτικού Σταδίου…

…εξακολουθεί να είναι πανταχού παρούσα… Του Τ. Αλεξανδρόπουλου Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση υπ’ αριθμόν 153/2013 της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καισαριανής, που αφορά τον «καθορισμό όρων και σύνταξη διακήρυξης για…