Όπου δεν υπάρχουν άσχετοι και ξερόλες, τα πράγματα
είναι απλά: ρωτάνε, διαβάζουν, μαθαίνουν, εφαρμόζουν…


Του Τ. Αλεξανδρόπουλου

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Με το παρόν σας γνωρίζουμε, ότι η παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σταδίου Μυτιλήνης, από το ΝΠΔΔ Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Λέσβου, στις ΠΑΕ Α.Ε.Λ Καλλονής και Α.Ε.Π.Σ Αιολικός, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 97/31-5-2012 και …../25-7-2014 αποφάσεις του Δ.Σ του ως άνω ΝΠΔΔ, έχει γίνει υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

 

1. Το ΝΠΔΔ έχει στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του και την διαχείριση και εκμετάλλευση του Δημοτικού Σταδίου Μυτιλήνης, το οποίο ανήκει κατά κυριότητα στον Δήμο Λέσβου. Με την παρούσα, το ΝΠΔΔ παραχωρεί στην «Π.Α.Ε ΑΕΛΚ» την χρήση του Δημοτικού Σταδίου Μυτιλήνης, προκειμένου να διεξάγει σε αυτό ποδοσφαιρικούς αγώνες του Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Ανδρών Α’ Εθνικής Κατηγορίας  “Superleague”, καθώς και του Κυπέλλου Ποδοσφαίρου Ανδρών που διοργανώνει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, στο εξής χάριν συντομίας ΕΠΟ, χρησιμοποιώντας αυτό ως έδρα του, για την ποδοσφαιρική σεζόν 2014 – 2015.

Παράλληλα, παραχωρεί στην Α.Ε.Π.Σ Αιολικό -του οποίου το Δημοτικό Στάδιο Μυτιλήνης αποτελεί παραδοσιακά εδώ και σαράντα χρόνια την φυσική του έδρα- την χρήση του Σταδίου, προκειμένου να διεξάγει σε αυτό ποδοσφαιρικούς αγώνες του Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Ανδρών Γ’ Εθνικής Κατηγορίας.

Σημειώνεται δε, ότι η Π.Α.Ε ΑΕΛΚ, είχε ρητώς εκφράσει την συναίνεσή της ενώπιον του Δ.Σ του ΝΠΔΔ, κατά την συνεδρίαση της 31-5-2012, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ κ. Κων/νο Παπαδόπουλο, προκειμένου να αγωνίζεται στο Δημοτικό Στάδιο Μυτιλήνης και η Α.Ε.Π.Σ Αιολικός, αναγνωρίζοντας ότι το Δημοτικό Στάδιο Μυτιλήνης, αποτελεί κτήμα ολόκληρου του λεσβιακού λαού και αθλητισμού.

2. Τόσο η «Π.Α.Ε ΑΕΛΚ», όσο και ο «Αιολικός», έχουν ελέγξει το Δημοτικό Στάδιο Μυτιλήνης, και το έχουν βρει κατάλληλο για την χρήση που το προορίζουν. Το ΝΠΔΔ και ο Δήμος Λέσβου, ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των αφετέρου συμβαλλομένων, σε περίπτωση που το Δημοτικό Στάδιο Μυτιλήνης, κριθεί ακατάλληλο από τις διοργανώτριες αρχές (Superleague, Ε.Π.Ο), για την διεξαγωγή κάποιου, κάποιων ή ακόμη και του συνόλου των προγραμματισμένων ποδοσφαιρικών αγώνων της σεζόν 2014-2015.

Ρητώς συμφωνείται, ότι η επιμέλεια και η συντήρηση του χλοοτάπητα, ρητώς βαρύνει τις διοργανώτριες των ποδοσφαιρικών πρωταθλημάτων αρχές (Superleague και ΕΠΟ) και τυχόν δαπάνες και εργασίες για συντήρηση και αποκατάστασή του, δεν βαρύνουν επουδενί το ΝΠΔΔ και τον Δήμο Λέσβου.

Επίσης, ορίζεται ότι μετά τις εργασίες επισκευής και αναβάθμισης του Δημοτικού Σταδίου Μυτιλήνης, οι οποίες έχουν διενεργηθεί από εργολάβο, σύμφωνα με εκπονηθείσες μελέτες και την παράδοση του Δημοτικού Σταδίου στο ΝΠΔΔ και στον Δήμο Λέσβου, οιεσδήποτε εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στις ως άνω μελέτες απαιτηθούν από την Superleague ή την ΕΠΟ, προκειμένου να τηρούνται οι προδιαγραφές τέλεσης ποδοσφαιρικών αγώνων των πρωταθλημάτων αυτών, οι εργασίες αυτές, δύνανται να εκτελούνται είτε από την «ΠΑΕ ΑΕΛΚ» ή τον «Αιολικό», είτε από τις διοργανώτριες αρχές (Superleague, ΕΠΟ), κατόπιν ρητής συγκατάθεσης του Δήμου Λέσβου και της Τεχνικής του Υπηρεσίας.

3. Τόσο η «Π.Α.Ε ΑΕΛΚ», όσο και ο «Αιολικός», υποχρεούνται να καταβάλλουν στο ΝΠΔΔ, ως αντάλλαγμα για την παραχώρηση της χρήσης του Δημοτικού Σταδίου Μυτιλήνης,

α) μετά την τέλεση κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα, ποσό που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 15% επί των εισπράξεων των εισιτηρίων που θα έχουν κοπεί στον αγώνα αυτό. Συμφωνείται δε ρητώς, ότι το ποσό που θα καταβάλλεται στο ΝΠΔΔ, δεν θα είναι κατώτερο του ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) για την «ΠΑΕ ΑΕΛΚ» και δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€) για τον «Αιολικό», ακόμη και εάν ξεπερνά το ποσοστό του 15% του ποσού από την πώληση των εισιτηρίων. Το ίδιο ελάχιστο ποσό, θα καταβάλλεται στο ΝΠΔΔ ακόμη και εάν υπάρχει τιμωρία της έδρας και ο ποδοσφαιρικός αγώνας πρόκειται να δοθεί κεκλεισμένων των θυρών.

β) ποσοστό 15% των συνολικών εισπράξεων από την πώληση καρτών διαρκείας, για την ποδοσφαιρική σεζόν 2014 – 2015 και

γ) ποσοστό 15% επί των δικαιωμάτων που θα τους καταβάλλονται σε κάθε ποδοσφαιρικό αγώνα, για την χρήση διαφημιστικών πινακίδων εντός του Δημοτικού Σταδίου Μυτιλήνης.

Προς διασφάλιση των ανωτέρω, εντεταλμένος και εξουσιοδοτημένος υπάλληλος ή εκπρόσωπος του ΝΠΔΔ ή του Δήμου Λέσβου, θα παραβρίσκεται στα εκδοτήρια εισιτηρίων για κάθε ποδοσφαιρικό αγώνα που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Στάδιο Μυτιλήνης, από την έναρξη λειτουργίας τους έως και το κλείσιμό τους, οπότε και θα εισπράττει το αναλογούν ποσό εκ της πώλησης των εισιτηρίων.

Παράλληλα, η «Π.Α.Ε ΑΕΛΚ» και ο «Αιολικός», υποχρεούνται έως …………………………..να δώσουν στο ΝΠΔΔ, πλήρη κατάσταση των εισιτηρίων διαρκείας που πωλήθηκαν για την σεζόν 2014 – 2015, καταβάλλοντας και το ανάλογο ποσοστό.

Ως προς τις διαφημιστικές πινακίδες, τόσο η «Π.Α.Ε ΑΕΛΚ», όσο και ο «Αιολικός», οφείλουν ανά μήνα και έως το τέλος της σεζόν, να δίνουν πλήρη στοιχεία των συμβολαίων – συμφωνητικών και των εισπράξεών τους από αυτές, καταβάλλοντας το αναλογούν ποσό. Το ΝΠΔΔ έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή, να ζητήσει από τις αφετέρου συμβαλλόμενες, κάθε στοιχείο αναφορικά με τις εισπράξεις από την χρήση διαφημιστικών πινακίδων εντός του Δημοτικού Σταδίου. Επίσης απαγορεύεται άνευ συγκατάθεσης, η δωρεάν προβολή οιουδήποτε διαφημιζόμενου, ακόμη και κοινωφελών ιδρυμάτων, μέσω διαφημιστικών πινακίδων ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο εντός του Δημοτικού Σταδίου Μυτιλήνης.

4. Η «Π.Α.Ε ΑΕΛΚ», αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη φύλαξης του αγωνιστικού χώρου και των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου Μυτιλήνης, κατά την διάρκεια διεξαγωγής των ποδοσφαιρικών αγώνων Πρωταθλήματος Superleague και Κυπέλλου ΕΠΟ, ενώ αντίστοιχη ευθύνη αναλαμβάνει και ο «Αιολικός», κατά την διάρκεια διεξαγωγής των αγώνων Γ’ Εθνικής Κατηγορίας. Σε περίπτωση δε φθορών ή καταστροφών του αγωνιστικού χώρου ή εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου, στα πλαίσια διεξαγωγής των ως άνω ποδοσφαιρικών αγώνων, η Π.Α.Ε ΑΕΛΚ ευθύνεται αποκλειστικά για την αποκατάσταση των φθορών αυτών, ανεξαρτήτως υπαιτιότητάς της.

5. Σε περίπτωση που οι ποδοσφαιρικοί αγώνες της «Π.Α.Ε ΑΕΛΚ» και του «Αιολικού», έχουν οριστεί να διεξαχθούν στην Μυτιλήνη την ίδια ημέρα ή σε διάστημα 2 ημερών μεταξύ τους, προτεραιότητα έχει η «Π.Α.Ε ΑΕΛΚ». Σε αυτή την περίπτωση ο «Αιολικός» θα πρέπει να χρησιμοποιήσει άλλο γήπεδο για την διεξαγωγή του προγραμματισμένου αγώνα Γ’ Εθνικής Κατηγορίας.

Επιπλέον, συμφωνείται ρητώς, ότι χώροι και εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σταδίου Μυτιλήνης, οι οποίοι προορίζονται αποκλειστικά και μόνον για χρήση κατά τους αγώνες Πρωταθλήματος Superleague, (ενδεικτικά αναφέρονται τα δημοσιογραφικά θεωρία, ο χώρος διεξαγωγής αντιντόπινγκ κοντρόλ ……………..), θα χρησιμοποιούνται μόνον από την «Π.Α.Ε ΑΕΛΚ». Το ΝΠΔΔ και ο Δήμος Λέσβου, αναλαμβάνουν την υποχρέωση, να διαθέτουν προσωπικό, το οποίο θα είναι επιφορτισμένο με την φύλαξη των χώρων αυτών, απαγορεύοντας την χρήση τους σε οιονδήποτε τρίτο. Η φύλαξη των χώρων αυτών από το ΝΠΔΔ θα γίνεται κατά το διάστημα που δεν θα διεξάγονται αγώνες της «Π.Α.Ε ΑΕΛΚ», στην διάρκεια των οποίων η ευθύνη φύλαξης βαραίνει την ίδια.

7. Η εκμίσθωση και παραχώρηση της χρήσης του κυλικείου που βρίσκεται εντός του Δημοτικού Σταδίου Μυτιλήνης, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη του ΝΠΔΔ και του Δήμου Λέσβου.

Οι αφετέρου συμβαλλόμενοι δύνανται να ζητήσουν να τους παραχωρηθεί χώρος εντός του Δημοτικού Σταδίου Μυτιλήνης, στον οποίο θα δύνανται να εκθέσουν προς πώληση γνήσια προϊόντα της ομάδας τους. Στην περίπτωση αυτή θα συναφθεί χωριστή σύμβαση, με ειδικότερους όρους και συμφωνίες. Σε περίπτωση μη συνάψεως τέτοιας συμβάσεως, απαγορεύεται ρητώς στους αφετέρου συμβαλλόμενους να πωλούν εντός του Δημοτικού Σταδίου Μυτιλήνης, προϊόντα της ομάδας τους.

Επίσης, με ευθύνη των αφετέρου συμβαλλομένων, απαγορεύεται ρητώς κατά την διάρκεια των ποδοσφαιρικών αγώνων, να εισέρχονται εντός του Δημοτικού Σταδίου Μυτιλήνης, μικροπωλητές εμπορευόμενοι προϊόντα φέροντα τα διακριτικά ποδοσφαιρικών ομάδων γνήσια ή απομιμήσεις.

8. Όλα τα αθλητικά σωματεία της Λέσβου, που επιθυμούν να κάνουν χρήση του στίβου και των λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου Μυτιλήνης, πλην του χλοοτάπητα, για την εκγύμναση των αθλητών τους, θα μπορούνε να το κάνουν πλην των ημερών κατά τις οποίες θα διεξάγονται ποδοσφαιρικοί αγώνες.

Επίσης ο στίβος του Δημοτικού Σταδίου Μυτιλήνης, δύναται να χρησιμοποιηθεί και για σχολικούς αγώνες.

9. Ρητώς προβλέπεται, ότι σε περίπτωση που το παραχωρών την χρήση του Δημοτικού Σταδίου Μυτιλήνης ΝΠΔΔ, παυθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ή οι αρμοδιότητές του σχετικά με το γήπεδο μεταφερθούν στον Δήμο Λέσβου, τότε στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αναφορικά με την παρούσα υπεισέρχεται είτε ο Δήμος Λέσβου, είτε νεοσυσταθέν ΝΠΔΔ του Δήμου Λέσβου, με αρμοδιότητα σε θέματα αθλητισμού.

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

Παιδείας- Πολιτισμού & Αθλητισμού

Δήμου Λέσβου

Κωνσταντίνος Αστυρακάκης

 

Μην το ξεχάσουν…

ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ (φαντάζομαι λέω γιατί δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα γίνει…) οι συμμετέχοντες στη συζήτηση της «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ» του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ να ρωτήσουν τον αντιδήμαρχο ο οποίος έχει ήδη υπογράψει ΕΝ ΚΡΥΠΤΩ και ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ το παραχωρητήριο – συμφωνητικό με την απεμπόληση των δικαιωμάτων του δήμου Καισαριανής, ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΘΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ.