ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ πλέον η αρμοδιότητα. Οι δήμοι στοχοποιούνται
ως ΥΠΑΙΤΙΟΙ ΤΗΣ ΑΝΟΜΙΑΣ που επικρατούσε, αφού έκαναν
“χοντρό παιχνίδι” με τα μαγαζιά που ΔΕΝ ΣΦΡΑΓΙΖΑΝ!!!


Του Τ. Αλεξανδρόπουλου

Οι διάφοροι βλαχοδήμαρχοι, «εργολάβοι» τής συνειδητής παράβασης καθήκοντος, είναι υπαίτιοι για το «ξεχαρβάλωμα» των τοπικών κοινωνιών, την ανομία και την ατιμωρησία που επικρατεί. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ. Η Καισαριανή είναι το ζωντανό παράδειγμα. Το αν θα υπάρξει κάποια ελπίδα διαφάνειας, θα το δούμε προσεχώς.

Διαβάστε προσεκτικά τι ισχύει πλέον με τον νόμο 4249/2014 σχετικά με τη σφράγιση ενός καταστήματος λόγω μηνύσεων από την αστυνομία. Υπάρχουν διαθέσιμες πληθώρα γνωματεύσεων εισαγγελικών αρχών για το θέμα της σφράγισης. Επιλέγω μία από τις πολλές, η οποία έχει γίνει από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου και απευθύνεται στον Αστυνομικό Διευθυντή Κυκλάδων.


Τι λέει ο νόμος

Διαβάστε μόνοι σας τι αναφέρεται στον νόμο 4249/2014.

Όπως βλέπετε, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Όχι όσο «απλά» θέλει να τα βλέπει ο καθένας «αρμόδιος», αλλά καθαρά και ξάστερα: Αν (και όταν) ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέρια, μπαρ, εστιατόριο κλπ.) συμπληρώσει ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΡΟΝΟ «για παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 2 περίπτωση α’ του π.δ. 180/1979, ως ισχύει», σφραγίζεται για τουλάχιστον δέκα ημέρες. Τι λέει το άρθρο 2 του Π.Δ. 180/1979; Ιδού:

«2. Η Αρχή που χορηγεί την άδεια λειτουργίας των κέντρων διασκεδάσεως και καταστημάτων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος, καθώς και των λοιπών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά Υγειονομικές Διατάξεις προσφέρονται οινοπνευματώδη ποτά για άμεση εντός αυτών κατανάλωση, αφαιρεί με απόφασή της τη χορηγηθείσα άδεια και σφραγίζει το κατάστημα για χρονικό διάστημα δέκα (10) μέχρι εξήντα (60) ημερών, εφόσον:

α. Βεβαιώθηκαν από αστυνομικούς ή άλλα αρμόδια όργανα τρεις (3) συνολικά παραβάσεις, εντός έτους, των διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος, των υγειονομικών διατάξεων που καθορίζουν μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των κέντρων διασκέδασης και των λοιπών καταστημάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για την κοινή ησυχία, τη λειτουργία μουσικής χωρίς άδεια, την παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων της κατεχόμενης αδείας λειτουργίας μουσικής και το ωράριο λειτουργίας του καταστήματος.

β. Εκδόθηκαν, ύστερα από μηνύσεις ιδιωτών, τρεις (3) καταδικαστικές αποφάσεις για παράβαση των προηγουμένων διατάξεων. Εάν μετά από τρεις (3) αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως της άδειας λειτουργίας καταστήματος, στις οποίες συνυπολογίζονται και τυχόν αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σύμφωνα με τις προϊσχύσασες διατάξεις, βεβαιωθεί εκ νέου παράβαση των προαναφερομένων διατάξεων εντός έτους από την έκτιση της τελευταίας προσωρινής αφαιρέσεως, η άδεια λειτουργίας του καταστήματος δύναται να αφαιρείται οριστικά με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

3. Οι διοικητικές ποινές της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλονται από την Αρχή που εξέδωσε την άδεια λειτουργίας και στις περιπτώσεις που στα καταστήματα της παραγράφου αυτής:

α. Γίνεται διακίνηση ή χρήση ναρκωτικών ή

β. Συχνάζουν αντικοινωνικά, κακοποιά ή ύποπτα διακίνησης ναρκωτικών άτομα ή

γ. Λαμβάνουν χώρα σοβαρές αταξίες αντικοινωνικού χαρακτήρα που προκαλούν το κοινό αίσθημα ή δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη ή ασφάλεια, τη νεολαία και τα ήθη. Αν οι λόγοι για τους οποίους αφαιρέθηκε προσωρινά η άδεια λειτουργίας, εξακολουθούν να υπάρχουν, δύναται να αφαιρείται οριστικά αυτή με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

4. Σε περίπτωση παραβίασης της σφραγίσεως ύστερα από απόφαση προσωρινής αφαιρέσεως της αδείας και θέσεως σε λειτουργία του καταστήματος, αφαιρείται οριστικά η άδεια λειτουργίας αυτού με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Αστυνομίας.

5. Σε πρόσωπο από το οποίο αφαιρείται οριστικά η άδεια λειτουργίας του καταστήματός του, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας λειτουργίας οποιουδήποτε καταστήματος από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2, πριν την πάροδο τριών (3) ετών από την οριστική απόφαση.

Όταν, λοιπόν, συμπληρωθούν τρεις μηνύσεις για κάποια από τις παραπάνω παραβάσεις, τότε «Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ του τόπου της έδρας του κέντρου διασκέδασης» ΣΦΡΑΓΙΖΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ για χρονικό διάστημα δέκα ημερών. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ. Όχι αν θέλει ο διοικητής του αρμόδιου αστυνομικού τμήματος ή ο κάθε βλαχοδήμαρχος.

ΑΦΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, η απόφαση κοινοποιείται ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ, ο οποίος «ΟΦΕΙΛΕΙ στο χρονικό αυτό διάστημα να εκδώσει την απόφαση ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ λειτουργίας του καταστήματος».

Επί πλέον, λέει ότι ΑΝ ο δήμος ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ το κλείσιμο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ισχύει αυτό που αποφασίζει ο δήμος. Τώρα, να δούμε έναν δήμο να υπερθεματίζει σε διάρκεια σφράγισης από το αστυνομικό τμήμα, ε, τουλάχιστον για τα «χωριά μας» φαίνεται από τρελό έως απίθανο… Εδώ διαγωνίζονται ποιος ΔΕΝ ΘΑ ΚΛΕΙΣΕΙ κάποιο μαγαζί…


Τι λέει η εισαγγελία

Διαβάστε και τη γνωμοδότηση της Εισαγγελίας Σύρου. Ο εισαγγελέας κ. Στυλ. Καραμάνης αναλύει διεξοδικά τους λόγους για τους οποίους ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΕ η σφράγιση των καταστημάτων από τους δήμους και ανατέθηκε στην Αστυνομία.

Για δείτε στη σελίδα 5 το Β:

«Σε περίπτωση αδράνειας των αρμόδιων δημοτικών οργάνων αναφορικά με την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του παραβάτη, εντός των προβλεπόμενων στο άρθρο 80 παρ. 6 Ν 3463/2006 προπεσμιών, θα πρέπει να ενημερώνεται ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών και ο αρμόδιος Περιφερειάρχης για την επιβολή των νόμιμων ποινικών και διοικητικών κυρώσεων αντίστοιχα».

Ωχ, ωχ, ωχ… Αρχίζουν και ζορίζουν τα πράγματα… Όχι για τους «καθαρούς» και τους έντιμους. Για τους «πονηρούς» και τους ανέντιμους.