Δημοσιεύονται αποφάσεις κατ’ επιλογήν!!!

Περιέχει την κατεδάφιση της μισής πρόσοψης ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ
κτίσματος αυτή η απόφαση ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ;
Περιέχει την ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ;


Μία από τα ίδια στην Επιτροπή (Υποβάθμισης) Ποιότητας Ζωής της Καισαριανής: αναρτά αποφάσεις ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ!!! Προχτες, 16 Απριλίου αναρτήθηκαν οι αποφάσεις της Επιτροπής για τη συνεδρίαση της 11ης Απριλίου. Μέσα σ’ αυτές που αναφέρονται στον πίνακα των θεμάτων, αλλά ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ, είναι και η απόφαση υπ’ αριθμόν 16 με θέμα: «Αυθαίρετες κατασκευές στο κατάστημα GALLA”.

Τι έλεγε η πρόσκληση; «2. Αυθαίρετες κατασκευές στο κατάστημα GALLA». Ποιες ήταν οι αυθαίρετες κατασκευές; Άγνωστο… Περιέχεται μέσα στις αυθαίρετες κατασκευές και η κατεδάφιση της μισής πρόσοψης ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ; Άγνωστο… Περιέχεται η κατάληψη δημόσιων κοινόχρηστων χώρων; Άγνωστο…

Άγνωστο είναι, επίσης, αν ήταν νόμιμη αυτή η κατεδάφιση της πρόσοψης. Άγνωστο παραμένει επίσης αν στις «αυθαίρετες κατασκευές» είναι και άλλες μετατροπές στο εσωτερικό, οι οποίες, όπως λέγεται, καθιστούν το ακίνητο προβληματικό.

Το προς συζήτηση αντικείμενο δεν είναι ασφαλώς το όνομα του μαγαζιού, αλλά τα αίτια της απόκρυψης των εγγράφων και των στοιχείων της υπόθεσης. Ασφαλώς και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, ακόμα και για το συγκεκριμένο μαγαζί.

Ήταν η δεύτερη φορά που ήρθε για συζήτηση το θέμα. Είχε μπει και πάλι στα θέματα ημερήσιας διάταξης στις 15 ΜΑΡΤΙΟΥ, αλλά η συζήτηση είχε αναβληθεί, άγνωστο με ποια αιτιολογία.

Στο μεταξύ, με άλλη απόφαση στις 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013, ήρθε για συζήτηση στην επιτροπή το θέμα «Συζήτηση και λήψη απόφασης προσωρινής αφαίρεσης άδειας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας του κ. «ΚΟΤΙΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» με διακριτική επωνυμία «GALLA» στην οδό Εθνικής Αντίστασης αρ.23».

 Στην εισήγηση της αναπληρώτριας προϊσταμένης του τμήματος δημοτικών προσόδων του δήμου Καισαριανής αναφερόταν:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Σχετ.:

α) Έγγραφο αριθμ. πρωτ. 1020/240/235-β’/06-02-2013 της Ελλ. Αστυν./ Τμήμα Καισαριανής

β) Έγγραφο αριθμ. πρωτ. 1020/240/234-β’/06-02-2013 της Ελλ. Αστυν./ Τμήμα Καισαριανής

γ) Έγγραφο αριθμ. πρωτ. 1020/240/232-β’/22-01-2013 της Ελλ. Αστυν./ Τμήμα Καισαριανής

δ) Έγγραφο αριθμ. πρωτ. 1020/240/235-γ’/07-02-2013 της Ελλ. Αστυν./ Τμήμα Καισαριανής


Παρακαλούμε όπως λάβετε απόφαση προσωρινής αφαίρεσης της άδειας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ–ΜΠΑΡ» με αρ.πρωτ.1665/26-05-2000 και επωνυμία «GALLA», ιδιοκτησίας ΚΟΤΙΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ με Α.Φ.Μ. 078848060, Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, που βρίσκεται στη διεύθυνση Εθν. Αντίστασης αρ.23, καθώς όπως διαπιστώθηκε από τα ως άνω σχετικά έγγραφα/εκθέσεις αρχής της Ελληνικής Αστυνομίας, το κατάστημα λειτουργεί χωρίς την απαραίτητη άδεια μουσικής. Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 180/79, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 457/90 οι παραπάνω παραβάσεις επισύρουν την επιβολή του διοικητικού μέτρου της προσωρινής αφαίρεσης άδειας λειτουργίας του καταστήματος για δέκα (10) έως εξήντα (60) ημέρες.

Η επιτροπή αποφάσισε:
Βλέπετε ότι οι ημερομηνίες των εγγράφων της Αστυνομίας έχουν ημερομηνίες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2013. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής πήρε απόφαση στις 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013. Δηλαδή μέσα στο δίμηνο που επιβάλλει ο νόμος, σε αντίθεση με την προηγούμενη απόφαση αφαίρεσης αδείας του ίδιου μαγαζιού,, η οποία ήταν προφανέστατα εκπρόθεσμη, ΑΡΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ, γι’ αυτό και το μαγαζί δεν είχε κλείσει. Θα δούμε τι θα γίνει τώρα.


Και άλλη απόφαση λείπει…

Δείτε στον πίνακα την απόφαση υπ’ αριθμόν 17. Αναφέρεται σε «ανάκληση άδειας λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω τροποποίησης όρων λειτουργίας». ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ. ΚΑΙ ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΘΕΙ.

Άραγε ομόφωνα αποφασίστηκε η απόκρυψη των στοιχείων της υπόθεσης; Και καλά οι της πλειοψηφίας. Πειθήνια όργανα μπορεί να πει κανείς ότι είναι… Αλλά τα μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Παπαδέλης και Πολυχρονάκης; συμφωνούν σε αυτές τις πρακτικές;

Τέλος πάντων, επειδή η ανομία και η περιφρόνηση κάθε έννομης τάξης είναι παγιωμένο καθεστώς σ’ αυτή τη δημοτική αρχή, θα παρακολουθούμε την εξέλιξη ΟΛΩΝ των υποθέσεων που περνάνε από τη συγκεκριμένη επιτροπή με τις επιλεκτικές «ευαισθησίες» και θα επανέλθουμε…

Μην ξεχνάτε ότι η συγκεκριμένη επιτροπή είναι επιτροπή με αυξημένες αρμοδιότητες και «διαχειρίζεται», με τις αποφάσεις της ή τις παραλείψεις της, εμμέσως πλην σαφέστατα, μεγάλα οικονομικά μεγέθη, π.χ. άδειες καταστημάτων κατά παράβαση του νόμου, αφαίρεση ή μη άδειών καταστημάτων κατά παράβαση του νόμου, ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΕΙΣ που δεν μετατρέπονται σε άδειες, ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ και πολλά άλλα…

Θα περίμενε λοιπόν κανείς από τα μέλη της να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά στην άσκηση των ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ…

Όμως, όπως φαίνεται, άλλες μεν οι επιθυμίες των πολιτών, άλλα δε οι «ειδήμονες» κελεύουν…

Κακό του κεφαλιού τους.