“Σημεία και τέρατα” αποκαλύπτουν οι “διαπιστώσεις και επισημάνσεις”
των ορκωτών λογιστών, οι οποίοι ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ,
αλλά μόνο “έλεγχο οικονομικών καταστάσεων”…


Του Τ. Αλεξανδρόπουλου

Αν όχι τώρα, πότε; Πάμπολλες φορές το ερώτημα αυτό έχει χρησιμοποιηθεί, ρητορικά ή όχι, για να καταδείξει τη σοβαρότητα μιας κατάστασης. Εδώ λοιπόν, στην κατ’ υπόθεση και ψευδεπίγραφα αποκαλούμενη «κοινωφελή επιχείρηση Καισαριανής», πιστεύω ότι το ερώτημα έχει πλήρη εφαρμογή και οι απαντήσεις λογικά θα είναι πολλές και ποικίλες. Αυτά όλα τα γράφω με αφορμή την πρόσκληση σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΗΚ μεθαύριο Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 19:00, με θέματα που βάζουν σε σκέψεις για επιχείρηση συγκάλυψης… Ποια είναι τα θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

1. Έγκριση της έκθεσης ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων του Ν.Π.Ι.Δ «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καισαριανής – Κ.Ε.ΔΗ.Κ» για τη χρήση 2012.

2. Έγκριση της έκθεσης ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων του Ν.Π.Ι.Δ «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καισαριανής – Κ.Ε.ΔΗ.Κ» για τη χρήση 2013.

3. Έγκριση της έκθεσης ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων του Ν.Π.Ι.Δ «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καισαριανής – Κ.Ε.ΔΗ.Κ» για τη χρήση 2014.

4. Έγκριση ανάθεσης σε ορκωτούς ελεγκτές του ελέγχου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καισαριανής – Κ.Ε.ΔΗ.Κ. για τις χρήσεις 2015, 2016 & 2017, βάσει του άρθρου 261 του Ν. 3463/2006.

«ΦΥΣΙΚΑ», κατά τις πρακτικές KAI των ΚΚέδων, η πρόσκληση έγινε εν κρυπτώ, χωρίς δημοσιότητα, χωρίς να μπορούν να λάβουν γνώση οι πολίτες. Άλλωστε, αυτό είναι το ζητούμενο: να μη μάθουν οι πολίτες πού πήγαν τα λεφτά ΤΟΥΣ.

 

“Διαπιστώσεις και επισημάνσεις” των ορκωτών λογιστών…

Στην έκθεση που υπέβαλαν στις 3 Ιανουαρίου 2019 οι ορκωτοί λογιστές, που έκαναν έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των χρήσεων 2012, 2013, 2014, περιλαμβάνονται και κάποιες «Διαπιστώσεις και επισημάνσεις». Ας προσπαθήσω να κάνω μια συλλογή από αυτές:

♦ Δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες του ΕΚΠΟΤΑ, δηλαδή του “Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης”, για την επιλογή των προμηθευτών και των υπηρεσιών. Με απλά λόγια το χρήμα των πολιτών μοιράστηκε από τους κλειδοκράτορες της δήθεν κοινωφελούς, με πλήρη αδιαφάνεια..!

♦ «Δεν τέθηκε υπόψη μας κάποια απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία να ορίζονται συγκεκριμένα άτομα ως υπεύθυνοι για τις αγορές αγαθών και υπηρεσιών». Ή αλλιώς «μπάτε σκύλοι αλέστε…». Αλλά, βέβαια, αυτό είναι αλληλένδετο με το προηγούμενο.

♦ «Κατά τον έλεγχο των εγγραφών που αφορούν στα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν αυθαίρετες εγγραφές, οι οποίες δεν συνάδουν με τους κανόνες λογιστικής». Εδώ τι να σχολιάσεις; Αυθαίρετες εγγραφές, οι οποίες δεν συνάδουν με τους κανόνες λογιστικής”, λένε… ΔΗΛΑΔΗ: αν δεν γίνει ΜΟΝΟ ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, για ποιο άλλο πρέπει να γίνει;

♦ «Κατά τη διάρκεια των υπό έλεγχο χρήσεων διαπιστώθηκαν, στα βιβλία της επιχείρησης, συναλλαγές με μέλη της Διοίκησής της για τις οποίες δεν μας δόθηκαν προηγούμενες εγκριτικές αποφάσεις από τα αρμόδια όργανα. Τέτοιες συναλλαγές ενδεχομένως να έχουν και φορολογικές επιπτώσεις για την επιχείρηση. Προτείνεται η καταγραφή σχετικής διαδικασίας στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης». Όσο πάμε και καλύτερα! Ποιες συναλλαγές μπορεί να έκαναν ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΔΗΚ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ;

♦ «Κατά τον έλεγχο της μισθοδοσίας διαπιστώθηκε ότι, σε όλες τις ελεγχόμενες χρήσεις, δόθηκαν ποσά σε εργαζόμενους στην επιχείρηση σαν πριμ παραγωγικότητας καθώς και για υπερωρία-υπερεργασία. Για το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών αυτών δεν βρέθηκαν σχετικές εγκριτικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, δεν μας δόθηκαν αναλυτικές καταστάσεις για το πως προέκυψαν οι υπερωρίες αυτές ούτε και κάρτες που να επιβεβαιώνουν την προσέλευση και αποχώρηση του προσωπικού από την εργασία. Προτείνεται η καταγραφή σχετικής διαδικασίας ώστε να είναι ευχερέστερος ο έλεγχος τυχόν τέτοιων δαπανών».

♦ «Κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο των δαπανών της χρήσης 2014 βρέθηκαν παραστατικά δαπανών τα οποία αν και είχαν καταχωρηθεί στα βιβλία δεν είχαν εκδοθεί στο όνομα της επιχείρησης. Ενέργειες τέτοιου είδους πρέπει να αποφεύγονται καθώς ενδεχομένως να έχουν και φορολογικές επιπτώσεις για την επιχείρηση».

♦ «Κατά το δειγματοληπτικό έλεγχο των εσόδων της επιχείρησης, δεν βρέθηκαν τα αποκόμματα των εισιτηρίων του θερινού κινηματογράφου ΑΙΟΛΙΑ, τον οποίο εκμεταλλεύεται η επιχείρηση, για τις χρήσεις 2012 και 2013».

♦ «Τα Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης καθ’ όλη τη διάρκεια των χρήσεων 2012 έως και 2014 βρέθηκαν ανυπόγραφα, πέραν ορισμένων αποφάσεων».  

 

Και τώρα, τι γίνεται τώρα;

Αυτά, λοιπόν, διαπιστώνουν και επισημαίνουν οι ορκωτοί λογιστές, πέντε, έξι και εφτά χρόνια μετά τη διαχειριστική χρήση της ΚΕΔΗΚ!!! Στέκομαι στην διαπίστωση ότι «κατά τον έλεγχο της μισθοδοσίας διαπιστώθηκε ότι, σε όλες τις ελεγχόμενες χρήσεις, δόθηκαν ποσά σε εργαζόμενους στην επιχείρηση σαν πριμ παραγωγικότητας καθώς και για υπερωρία-υπερεργασία». Και, ακόμη περισσότερο, στέκομαι στο ότι «για το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών αυτών δεν βρέθηκαν σχετικές εγκριτικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου». Και αναρωτιέμαι αν όλα αυτά έχουν σχέση με όσα… «διαπίστωσε» (και αυτός!!!) και ανέφερε δημόσια στο ΔΣ της ΚΕΔΗΚ ο κ. Μουστάκας Βρεττός τότε, το 2015: ‘’Ψάξτε τα οικονομικά με τις αποδοχές των εργαζόμενων, γιατί εκεί μπορεί να βγουν και άλλοι λαγοί…»!!! Κάτι ήξερε προφανώς. Αλλά οι επισημάνσεις του δεν άρεσαν, προφανώς, στα “μεγάλα κεφάλια” του ΚΚΕ της Καισαριανής… 

Όλα αυτά, λοιπόν, κατά την άποψή μου, στοιχειοθετούν πλήρως την επείγουσα διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου για τα συγκεκριμένα “λάθη” και “παραλείψεις”. Φυσικά, ΔΕΝ είμαι καθόλου βέβαιος ότι οι ΚΚέδες θέλουν διαφάνεια και διαχειριστικό έλεγχο. ΚΑΘΟΛΟΥ. Το αντίθετο θα έλεγα. ΑΝ ΗΘΕΛΑΝ διαφάνεια, ΑΝ ΗΘΕΛΑΝ να προστατευθούν τα χρήματα των πολιτών, ΘΑ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΕΓΚΑΙΡΑ ΣΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΚΕΔΗΚ. Το ίδιο ΘΑ ΕΚΑΝΑΝ και για τη λεηλασία του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ, λεηλασία στην οποία ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ανελλιπώς παντοιοτρόπως. Οι υπογραφές τους “μιλάνε” για τα πεπραγμένα τους.


Μένει να δούμε ΑΝ θα υπάρξει σεβασμός προς τους πολίτες από τους εκπρόσωπους των άλλων παρατάξεων που συμμετέχουν στο Δ.Σ. της ΚΕΔΗΚ. Και ΑΝ θα ζητήσουν ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΑ τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου. 

Θα επανέλθω πάραυτα.

Διαβάστε ΕΔΩ την έκθεση του ορκωτού λογιστή.