Στις δημαιρεσίες που έγιναν χτες στον δήμο Καισαριανής, εκλέχτηκαν:

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου επανεξελέγη ο κ. Γιώργος Κατημερτζής. Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Γιώργος Σοφιανόπουλος. Γραμματέας ο κ. Βούρλος Δημήτριος. Η θητεία τους θα διαρκέσει από 5/3/2017 έως τέλος της περιόδου, όποτε λήξει αυτή.

Για την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εκλέχτηκαν:


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Πολυχρονάκης Συμεών

2. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ

3. Γεωργοπούλου Κανέλλα

4. Περρής Ιωάννης

5. Κοντόσταυλος Γεώργιος

6. Καμπάκας Αντώνιος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Βασιλάκη Κατερίνα

2. Αντωνόπουλος Δημήτριος

3. Κακανάκης Ευάγγελος

4. Γαβριλάκης-Μπαμπάς Κων/νος

5. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Περρής Ιωάννης

2. Παπαγιάννης Ιωάννης

3. Πολυχρονάκης Συμεών

4. Καραβασίλης Μανώλης

5. Σοφιανόπουλος Γεώργιος

6. Λυκούδης Αλεβίζος


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος

2. Βοσκόπουλος Χρήστος

3. Αλεξοπούλου Μαρία

4. Χατζηδημητράκης Αργύρης

5. Βεχλίδη Μαρία