Η Δημαρχιακή Επιτροπή του δήμου Καισαριανής
καταπάτησε την προκήρυξη που η ίδια έβγαλε, για
να δώσει το έργο στον εκλεκτό της..!


Του Τ. Αλεξανδρόπουλου

“Απολαύστε” τα τερτίπια των “αρχόντων”… Ιδιαίτερα σταθείτε στις σελίδες 6 και 7 της απόφασης, όπου καταρρίπτονται ένα προς ένα τα “επιχειρήματα” που επικαλέστηκε η Δημαρχιακή Επιτροπή του δήμου Καισαριανής, για να δώσει, ουσιαστικά με απευθείας ανάθεση, το έργο των 550 χιλιάδων ευρώ εκεί που ήθελε… Ιδιαίτερα σταθείτε στο γεγονός της μη προσκόμισης του απαραίτητου πιστοποιητικού καλής εκτέλεσης παρεμφερούς έργου και του τρόπου παράκαμψης της δικής της προκήρυξης…

Αυτά ήταν και είναι «ψιλά γράμματα» για τους ατσίδες της αυτοδιοίκησης: εμείς βάζουμε όρους, εμείς τους καταπατάμε..! Έβαλαν λοιπόν τον εργολάβο, που δεν είχε το ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ πιστοποιητικό, να… υπογράψει υπεύθυνη δήλωση ότι έχει εμπειρία καλής εκτέλεσης τέτοιων έργων!!!

«Απολαύστε» νομιμότητα και επανέρχομαι.