ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ μέχρι τώρα η απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΚ
για την “έγκριση της έκθεσης ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή
λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων”
για τις χρήσεις 2012, 2013, 2014!!!


Του Τ. Αλεξανδρόπουλου

Στις 7 (επτά) Φεβρουαρίου έγινε η συζήτηση για όλα τα θέματα. Χτες δημοσιεύθηκε η μία απόφαση, η «ανώδυνη», για την «έγκριση ανάθεσης σε ορκωτούς ελεγκτές του ελέγχου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καισαριανής – Κ.Ε.ΔΗ.Κ. για τις χρήσεις 2015, 2016 & 2017». Ούτε μία κουβέντα δεν αναφέρεται για τον έλεγχο των χρήσεων που «καίνε» 2012, 2013, 2014… Προφανώς γιατί οι αποφάσεις είναι ξεχωριστές. Προφανώς… Το γεγονός ότι, όμως, όπως αναφέρεται στα πρακτικά της συγκεκριμένης απόφασης «στην συνεδρίαση παραβρεθήκαν επίσης ο Δήμαρχος Σταμέλος Ηλίας, ο πρώην Δήμαρχος και Πρόεδρος της ΚΕΔΗΚ για την περίοδο 2013-2014 Καμπάκας Αντώνιος και ο Αντιδήμαρχος Πολυχρονάκης Συμεών», προϊδεάζει για «συνεννοήσεις» και, πιθανές «διευκολύνσεις»…

Θα περίμενε κανείς ότι το πρώτο θέμα που ΘΑ έπρεπε να έχει δημοσιοποιηθεί ήταν η απόφαση για τις χρήσεις 2012, 2013, 2014. Αλλά δεν… μέχρι αυτή την ώρα, 14 Φεβρουαρίου και ώρα 11.30’.

Όπως μας πληροφορεί η απόφαση για τις χρήσεις 2015, 2016, 2017:

«λόγω της μεγάλης χρονικής καθυστέρησης στην ολοκλήρωση του διαχειριστικού ελέγχου της επιχείρησης για τα οικονομικά έτη 2012, 2013, 2014, τα αποτελέσματα των οποίων συζητούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο της 07.02.2019, δεν ήταν δυνατή ως σήμερα η έναρξη της διαδικασίας ελέγχου για τα επόμενα έτη, παρά το γεγονός ότι ήδη έχουν εγκριθεί οι σχετικοί ισολογισμοί και παραρτήματα των χρήσεων 2015, 2016, 2017».


Προφανώς
και η διατύπωση περί «διαχειριστικού ελέγχου» είναι το λιγότερο ψευδής και το επιεικέστερο ανακριβής. ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ. Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων έχει γίνει. Να διαπιστώσουν, δηλαδή, οι ελεγκτές ΑΝ για τα ποσά που αναφέρονται υπάρχουν τα αντίστοιχα παραστατικά.

♦ Ο διαχειριστικός έλεγχος πρέπει να ερευνήσει σε βάθος για όλα αυτά που διαπιστώνει ο ορκωτός λογιστής στην έκθεση που υπέβαλε το 2019. Την έκθεση μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη ΕΔΩ.

Να ερευνήσει για τις “αυθαίρετες εγγραφές”, για τις «συναλλαγές της επιχείρησης με μέλη της διοίκησής της», για τις συναλλαγές για τις οποίες «αν και είχαν καταχωρηθεί στα βιβλία δεν είχαν εκδοθεί στο όνομα της επιχείρησης» τα παραστατικά και όλα αυτά τα… εξωπραγματικά για τη διαχείριση ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, του χρήματος των πολιτών.

Αυτά περιμένουν οι πολίτες της Καισαριανής να μάθουν. ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ. Γιατί δεν τα μαθαίνουν;

Θα περιμένω ένα ΕΥΛΟΓΟ χρονικό διάστημα ΛΙΓΩΝ ΗΜΕΡΩΝ. Αν δεν δημοσιοποιηθεί η απόφαση, θα πράξω τα δέοντα. Τα κατά την κρίση μου δέοντα.