Του Τ. Αλεξανδρόπουλου

“Παραμύθια της Χαλιμάς” εμφανίζονται σήμερα στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου Καισαριανής ως «δικαστικές αποφάσεις υπέρ του Δήμου Καισαριανής»… Την ώρα που στην απόφαση η οποία μνημονεύεται ΔΕΝ αναφέρεται ο δήμος Καισαριανής (!!!), οι «ταχυδρόμοι» του Περισσού έβγαλαν τη δική τους ετυμηγορία και… πανηγυρίζουν!!! Στο ίδιο προπαγανδιστικό και καθ’ ολοκληρίαν ψευδές κείμενο του δήμου Καισαριανής, παρουσιάζεται η φανταστική «ετυμηγορία» των εκπροσώπων του ΚΚΕ ότι η απόφαση «αναγνωρίζει ότι το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει την κυριότητα του συνόλου του χώρου, απορρίπτοντας όλα τα επιχειρήματα που προέβαλε η Σκοπευτική Εταιρεία». Κάτι που ούτε ακροθιγώς ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ στην απόφαση!!! Τι αναφέρεται στην απόφαση; Αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη υπόθεση παραπέμπεται «για περαιτέρω εκδίκαση στο ίδιο πιο πάνω Εφετείο, που θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές, πλην αυτών που εξέδωσαν την αναιρούμενη απόφαση».


Τι λέει ο δήμος Καισαριανής

«Συνεχίζονται οι δικαστικές αποφάσεις υπέρ του Δήμου Καισαριανής και του Ελληνικού Δημοσίου πάνω στο θέμα των διεκδικήσεων της Πανελλήνιας Σκοπευτικής Εταιρείας επί του χώρου του Σκοπευτηρίου Καισαριανής.

Τελευταία εξέλιξη αποτελεί το γεγονός, ότι με την 553/2017 απόφαση του Γ’ πολιτικού τμήματος του Αρείου Πάγου, αναιρέθηκε προηγούμενη απόφαση του Εφετείου Αθηνών (4962/2010), η οποία δεχόταν την κυριότητα της ΠΣΕ στον ιερό χώρο του Σκοπευτηρίου, και αναγνωρίζει ότι το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει την κυριότητα του συνόλου του χώρου, απορρίπτοντας όλα τα επιχειρήματα που προέβαλε η Σκοπευτική Εταιρεία.

Η απόφαση αυτή αποτελεί άλλο ένα βήμα για την κατάπτωση και των τελευταίων διεκδικήσεων της Σκοπευτικής Εταιρείας, ύστερα από την παραχώρηση όλης της έκτασης στο Δήμο Καισαριανής τον Σεπτέμβρη του 2016 με νόμο και την απόρριψη ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει η Σκοπευτική Εταιρεία από το Ειρηνοδικείο δύο φορές».


Τι λέει η ΑΠΟΦΑΣΗ 553/2017

“Απόφαση 553/2017   (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Γ’ Πολιτικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ιωάννη Γιαννακόπουλο, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ευγενία Προγάκη, Ασπασία Μαγιάκου, Νικήτα Χριστόπουλο, Πέτρο Σαλίχο, Αρεοπαγίτες.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 16 Νοεμβρίου 2016, με την παρουσία και της γραμματέως Σπυριδούλας Τζαβίδη, για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ:

Του αναιρεσείοντος-αναιρεσίβλητου: Ελληνικού Δημοσίου νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην …, το οποίο εκπροσωπήθηκε από την Ιωάννα Ρουσσιά, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Του αναιρεσίβλητου-αναιρεσείοντος: Σωματείου με την επωνυμία “…”, που εδρεύει στην … και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο παραστάθηκε μετά του νομίμου εκπροσώπου Π. Ρ., ο οποίος διόρισε τον πληρεξούσιο δικηγόρο Γρηγόριο Παπαδόγιαννη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει την από 10-6-2013 αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου με την από 2-5-2011 αίτηση και τους από 18-9-2013 πρόσθετους επ’ αυτής λόγους του Σωματείου με την επωνυμία “… Εταιρία”, περί αναιρέσεως της υπ’ αριθμ. 4962/2010 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.

Δέχεται την από 10-6-2013 αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Αναιρεί την υπ’ αριθμ. 4962/2010 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.

Παραπέμπει την υπόθεση για περαιτέρω εκδίκαση στο ίδιο πιο πάνω Εφετείο, που θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές, πλην αυτών που εξέδωσαν την αναιρούμενη απόφαση.

Καταδικάζει το αναιρεσίβλητο Σωματείο με την επωνυμία “…” στη δικαστική δαπάνη του αναιρεσείοντος Ελληνικού Δημοσίου, την οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.

Απορρίπτει την από 2-5-2011 αίτηση του ως άνω Σωματείου και τους από 18-9-2013 πρόσθετους επ’ αυτής λόγους για αναίρεση της πιο πάνω απόφασης.

Καταδικάζει το αναιρεσείον Σωματείο με την επωνυμία “… Εταιρία” στη δικαστική δαπάνη του αναιρεσίβλητου Ελληνικού Δημοσίου, την οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα, στις 15 Μαρτίου 2017.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, στις 6 Απριλίου 2017.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ”