ΑΘΛΟΣ Κατωπόδη..!

 

Κατάφερε να εκλεγεί δήμαρχος Βύρωνα, με τα προγνωστικά εναντίον του…


Η κατ’ εντολήν της Νέας Δημοκρατίας σύμπλευση του Μίλτου Μπαντή με τον Χρ. Γώγο δεν έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πέραν του ότι και οι δύο μαζί δεν έφεραν τα ποσοστά τους της πρώτης Κυριακής, φαίνεται εκ του αποτελέσματος ότι οι πολίτες του Βύρωνα δεν δέχτηκαν με «ευήκοα ώτα» τις κομματικές εντολές και αντέδρασαν.

Τώρα ο κ. Κατωπόδης θα πρέπει να κάνει «ασκήσεις ισορροπίας», αφού θα είναι μειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο, έχοντας βέβαια καταφέρει να ελέγξει τις διαδικασίες λειτουργίας του δήμου με τους αντιδημάρχους που θα ορίσει.