Του Τ. Αλεξανδρόπουλου

Εμφανίστηκε πάλι η “μυστηριώδης” απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Καισαριανής, την οποία έχω προσβάλει από τις 20 Οκτωβρίου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Σήμερα, εμφανίστηκε στη Διαύγεια ως “ορθή επανάληψη”, όπως βλέπετε στην κορυφή. Όσο κι αν προσπάθησα, δεν κατάφερα να διαπιστώσω στο σημερινό κείμενο απόφασης ποια ήταν η “ΟΡΘΗ” διατύπωση, η οποία χρειαζόταν επανάληψη… Προφανώς, “υπάρχει λόγος” που αναρτήθηκε και σήμερα. Ποιος είναι άραγε ο λόγος; Μάλλον “θα το βρει η υπηρεσία”, αφού θα γίνει ο σχετικός έλεγχος μόλις πάει στην ΑΔΑ.


Αυτό που πρέπει να προβληματίσει ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ πιστεύω πως είναι το ΓΕΓΟΝΟΣ ότι η πόλη είναι «ανοχύρωτη». Όχι μόνο σήμερα, αλλά και παλαιόθεν… Σωρεία ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου. Από τις πιο γνωστές είναι η απόφαση για τη ΜΗ εκκαθάριση της ΔΕΚΑ, η οποία κηρύχθηκε «ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΗ», ύστερα από δική μου προσφυγή. Παρ’ όλα αυτά, εξακολούθησε να χρησιμοποιείται από τον δήμο, όποτε τον βόλευε..! Μάλιστα, ενώ η επαίσχυντη απόφαση ήταν της διοίκησης Τζόκα, τη χρησιμοποίησε και… ο διάδοχός του!!! Και μάλιστα το προανήγγειλε δημόσια, στο δημοτικό συμβούλιο, ο γενικός γραμματέας του δήμου!!!

 

Πότε έχουμε πλαστογραφία

Άρθρο 216 – Ποινικός Κώδικας – α. Πλαστογραφία

1. Όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει έγγραφο με σκοπό να παραπλανήσει με τη χρήση του άλλον σχετικά με γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Η χρήση του εγγράφου από αυτόν θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση.

2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος για τον παραπάνω σκοπό εν γνώσει χρησιμοποιεί πλαστό ή νοθευμένο έγγραφο.

3. Αν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων (παράγραφοι 1-2) σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών εάν το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των εβδομήντα εκατό είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ. Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο υπαίτιος που διαπράττει πλαστογραφίες κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.

Με βάση, λοιπόν, όσα λέει ο Ποινικός Κώδικας, στην περίπτωση που κάποιος «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ» αποφάσεις, ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ και με τη νόμιμη διαδικασία, μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτει στα όρια της «πλαστογραφίας»; Την απάντηση θα την ψάξω λίαν προσεχώς. 


Κι εκείνοι δεν απάντησαν…

Από τις 18 Οκτωβρίου ρώτησα δημόσια αν είναι γνήσια η απόφαση και αν έχει γίνει δημοτικό συμβούλιο. Κι εκείνοι δεν απάντησαν. Προφανώς, το ζήτημα θεωρήθηκε «εκ του μη όντος»… Γι’ αυτό κι εγώ κατέφυγα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία καλείται να βρει την αλήθεια των γεγονότων. Αν, δηλαδή, στις 16 Οκτωβρίου έγινε δημοτικό συμβούλιο και πάρθηκε η απόφαση 223 ή αν η απόφαση είναι καθ’ ολοκληρίαν κατασκευασμένη. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει δεδικασμένο. Το οποίο βλέπετε ακριβώς από κάτω:Τα πράγματα είναι απλά: Οι “καφενειακές” αποφάσεις, δεν περνάνε. Αν δεν είναι όλα νόμιμα, ή όταν υπάρχει απόφαση «δια περιφοράς», η απόφαση κηρύσσεται «ανυπόστατη», ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ, χωρίς υπόσταση. Όποιος θέλει ας πάει να ψηφίσει. Όποιος δεν θέλει, ας κάτσει σπίτι του ή στο καφενείο. 

Το πραγματικά λυπηρό είναι ότι στις υποθέσεις αυτές των «κατασκευασμένων» αποφάσεων, έχουν συμπράξει και κάποιοι υπάλληλοι, οι οποίοι δέχονται να παίξουν έναν μικρό ή μεγάλο ρόλο σε τέτοιες υποθέσεις. Και μετά κραυγάζουν ότι “δεν θέλουν την αξιολόγηση”… Και εξίσου λυπηρό είναι το γεγονός ότι οι πολίτες δεν γνωρίζουν ποιες αποφάσεις είναι «γνήσιες» και ποιες όχι.

Εκ προοιμίου, όταν σε ένα δημοτικό συμβούλιο εμφανίζονται ΟΛΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ για να συζητήσουν ένα-δύο θέματα συγκεκριμένα, η πιθανότητα του ανύπαρκτου γίνεται βεβαιότητα. Όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και αν ξεφυλλίσει κανείς όλες τις αποφάσεις, θα βρει ΠΟΛΛΕΣ με τα ίδια χαρακτηριστικά, όπως η συγκεκριμένη: δεν υπάρχει πρόσκληση αναρτημένη έγκαιρα (ΟΠΩΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ), δεν υπάρχει απόφαση αναρτημένη άμεσα (ΟΠΩΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ) και είναι ΟΛΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ (ΟΠΩΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ).

ΦΥΣΙΚΑ, ας μη νομίσει κάποιος “έξυπνος” ότι δεν έχουν κρατηθεί όλες οι αναρτήσεις προσκλήσεων και αποφάσεων. ΟΛΕΣ είναι κρατημένες και αποδεικνύουν ότι οι ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΟΡΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ μόνο κακό μπορούν να τους κάνουν, αν τις επικαλεστούν. 

Ας περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα και αυτής της προσφυγής.