Του Τ. Αλεξανδρόπουλου

«Θύελλα» των «τσιφλικάδων» που εκμεταλλεύονται τους αθλητικούς χώρους στους περισσότερους δήμους της ελληνικής επικράτειας ξεσήκωσε η απόφαση του Λευτέρη Αυγενάκη να… εφαρμόσει τον νόμο!!! Νόμο της ελληνικής Βουλής, όχι της Ζιμπάμπουε..! Του 2020, όχι του 1821… Και όμως… Τα κοράκια που λυμαίνονται επί δεκαετίες τους αθλητικούς χώρους των δήμων, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη, χρηματικά και όχι μόνο, σήκωσαν το λάβαρο της επανάστασης… Της επανάστασης των βολεμένων…  Το ότι το θέμα κατά του Αυγενάκη (και μάλιστα με ακραίους τίτλους και εκφράσεις) ξεκίνησε να διακινείται από μέσα της Κρήτης, παραπέμπει ευθέως σε ίντριγκα πολιτικής προέλευσης, με ποδοσφαιρορωσικές προεκτάσεις…

Τι λέει ο νόμος

Στο άρθρο 3 του νόμου που βλέπετε στην κορυφή, το οποίο τιτλοφορείται: Άρθρο 3: Ειδική αθλητική αναγνώριση – Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, αναφέρεται ότι:

«Άρθρο 3

Ειδική αθλητική αναγνώριση -Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999. Στο άρθρο 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) τροποποιούνται οι παρ. 1, 4 και 5, προστίθεται παρ. 1Α και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 8

Ειδική αθλητική αναγνώριση

1. Το αθλητικό σωματείο, για κάθε κλάδο άθλησης που καλλιεργεί, δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Η ειδική αθλητική αναγνώριση χορηγείται, ύστερα από αίτηση του σωματείου, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή άλλου από αυτό εξουσιοδοτημένου οργάνου της κεντρικής ή της περιφερειακής διοίκησης, εφόσον το σωματείο:

α) Είναι μέλος αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας, όπως προκύπτει από σχετική βεβαίωση της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας. Αν δε δοθεί αιτιολογημένη αρνητική απάντηση εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή αιτήσεως για χορήγηση της ανωτέρω βεβαίωσης, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει χορηγηθεί.

β) Δεν έχει ως επωνυμία το όνομα, την επωνυμία, τον διακριτικό τίτλο ή το σήμα οποιασδήποτε εμπορικής επιχείρησης, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών ή εργασιακών μονάδων, με πρωτοβουλία των οποίων έχουν ιδρυθεί αθλητικά σωματεία.

γ) Έχει επωνυμία διατυπωμένη στην ελληνική γλώσσα. Στις διεθνείς σχέσεις του το αθλητικό σωματείο μπορεί να αποδίδει την επωνυμία του και στην αγγλική γλώσσα.

δ) Υποβάλλει εγκεκριμένο από το αρμόδιο δικαστήριο καταστατικό και πιστοποιητικό εγγραφής στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου.

ε) Τηρεί τα προβλεπόμενα από τον παρόντα νόμο βιβλία.1Α. Κατά τα πρώτα δύο (2) έτη από την εγγραφή του σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, το αθλητικό σωματείο μετέχει στην αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας, πλην των πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων ή των τελικών φάσεων πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων, χωρίς να διαθέτει ειδική αθλητική αναγνώριση, την οποία μπορεί να αιτηθεί και να λάβει το αργότερο εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος. Αν μετά από την παρέλευση δύο (2) ετών από την εγγραφή του το αθλητικό σωματείο δεν έχει λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση, διαγράφεται αυτοδικαίως από το μητρώο των μελών της ένωσης ή της ομοσπονδίας και δε δύναται πλέον να συμμετέχει στις αγωνιστικές διοργανώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας.

2. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορεί να παρέχεται ειδική αθλητική αναγνώριση, εφόσον συντρέχουν και οι προϋποθέσεις των περ. β’, γ’ και δ’ της παρ. 1, σε αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί άθλημα ή κλάδο άθλησης, το οποίο δεν υπάγεται σε ειδικώς αναγνωρισμένη ομοσπονδία.

3. Η απόφαση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ανακαλείται, αν διαπιστωθεί ότι το σωματείο συστεγάζεται με εμπορική επιχείρηση ή υποκρύπτεται άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από τη λειτουργία του σωματείου ή το σωματείο δεν επιδεικνύει την αθλητική δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό της αθλητικής ένωσης ή της ομοσπονδίας της οποίας είναι μέλος ή παραβεί τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 7 ή δεν απασχολεί προπονητή κατά τις διατάξεις του παρόντος ή στις λοιπές προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο περιπτώσεις.

4. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τηρείται μητρώο ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων. Αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την κατά το παρόν ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

5. Με την επιφύλαξη της παρ. 1Α, όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται αθλητικό σωματείο, νοείται το σωματείο που έχει την κατά το παρόν ειδική αθλητική αναγνώριση.»

 

Πόλεμος αντί "ευχαριστώ"…

Αυτός είναι ο νόμος και αυτό ζητάει ο Αυγενάκης. Και αντί οι δήμαρχοι να ανασάνουν με ανακούφιση, γιατί, επιτέλους, βρήκαν ένα σύμμαχο που τους βοηθάει στη ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ των δημόσιων οικονομικών του δήμου τους, δυσανασχετούν με τον Αυγενάκη!!! Το γιατί είναι απλό:

 

Οι περισσότεροι δήμαρχοι θεωρούν τσιφλίκι τους τη ΔΗΜΟΣΙΑ περιουσία και, οι περισσότεροι από αυτούς, ΑΠΟΚΟΜΙΖΟΥΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΩΦΕΛΗ.  Γιατί, απλούστατα, ΔΕΝ παραχωρούν τους ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ αθλητικούς χώρους σε σωματεία ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, αλλά όπου τους «γουστάρει» και όπου έχουν ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ, ΨΗΦΟΘΗΡΙΚΑ ή ΚΑΙ άλλα!!!  Πάρτε παράδειγμα την Καισαριανή… Την «ηρωική» Καισαριανή της αδιαφάνειας και της ρεμούλας. Την Καισαριανή που «προίκισε» με ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ τον «εκμεταλλευτή» του ΔΗΘΕΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σταδίου για την κατασκευή του πάνελ στη βόρεια εξέδρα!!! Επί εποχής Γιάννη Ιωαννίδη!!! Και αφού η τότε δημοτική αρχή του ΣΥΡΙΖΑ (ω, συγνώμη… του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ήταν, «αριστερή» πάντως ήταν…) έκανε «γαργάρα» την απίστευτη αθλιότητα, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ζήτησαν επιχορήγηση ΓΙΑ ΝΑ ΓΚΡΕΜΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΕΔΡΑ ΑΥΤΗ, γιατί είναι, λέει ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ!!!  

 

 

Θα περιμένω  εναγωνίως τη θέση της σημερινής αρχής Καισαριανής επάνω σ’ αυτό το θέμα. Την επιστολή Αυγενάκη δηλαδή. Την οποία έχει παραλάβει και την οποία ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΗΔΗ να έχει δώσει στη δημοσιότητα. Αναφέροντας, φυσικά, και τον αριθμό των σωματείων (με τις επωνυμίες τους ΦΥΣΙΚΑ…) που πληρούν τις επιταγές του νόμου που διαβάσατε παραπάνω, αλλά και τα στοιχεία των σωματείων τα οποία ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ τις προϋποθέσεις αυτές και, φυσικά, δεν έχουν δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των ΔΗΜΟΣΙΩΝ εθλητικών χώρων. Λέτε να τα μάθουμε;

Ας περιμένουμε δυό-τρεις μέρες, μήπως και «δεν πρόκαναν», με τόσες δουλειές που έχουν…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την επιστολή Αυγενάκη: