Άλλη μια προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Αυτή τη φορά  από μέλη της μειοψηφίας του δήμου Ν. Φιλαδέλφειας. Καταγγέλλουν ότι ο δήμαρχος Γιάννης Βούρος ΑΠΕΚΡΥΠΤΕ απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που ακύρωνε διαγωνισμό προμήθειας σωμάτων οδοφωτισμού..!

Ας έρθουν να πάρουν μαθήματα από την «πρωτοπόρο» του είδους Καισαριανή, η οποία έδωσε το έργο της ανακαίνισης του νεοκλασικού σε εργολάβο που είχε κηρυχθεί  ΕΚΠΤΩΤΟΣ επειδή δεν είχε τα προσόντα..!

Την αποκατάσταση της νομιμότητας ως προς τον τρόπο λήψης αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής ζητούν με προσφυγή τους στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής έξι δημοτικοί σύμβουλοι εκ των οποίων τρεις επικεφαλής παράταξης στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας αναφορικά με τη μη σύννομη λήψη απόφασης για την επαναπροκήρυξη διαγωνισμού προμήθειας φωτιστικών τύπου LED για τον οδοφωτισμό αξίας 3,72 εκατ. ευρώ.

Η προσφυγή στρέφεται κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθη την 30η Αυγούστου 2022 κατόπιν εισήγησης του δημάρχου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, Γιάννη Βούρου, ο οποίος επί ένα μήνα απέκρυπτε από τα μέλη των αντιπολιτευόμενων παρατάξεων, που συμμετέχουν στην Οικονομική Επιτροπή την απόφαση του ΣΤ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ακύρωνε τον αρχικό διαγωνισμό για τον οδοφωτισμό.

Σημειωτέον ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι οι όροι του διαγωνισμού είναι φωτογραφικοί, παραβιάζουν τον υγιή ανταγωνισμό και η επικείμενη δαπάνη δεν υπηρετεί τους όρους οικονομικότητας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Οι προσφεύγοντες Άρης Βασιλόπουλος, επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης και της παράταξης «Δύναμη Πολιτών», Παντελής Γρετζελιάς επικεφαλής της παράταξης «Ξανά Μαζί», Χαράλαμπος Τομπούλογλου επικεφαλής της παράταξης «Η πόλη της καρδιάς μας» και οι δημοτικοί σύμβουλοι Κωνσταντίνος Τομπούλογλου, Γιώργος Ανεμογιάννης και Ιωάννης Ουσταμπασίδης σε ένα κείμενο εννέα σημείων ζητούν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής να ακυρώσει την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού, αφού προηγουμένως ερευνήσει τη σκοπιμότητα των πράξεων του δημάρχου, Γιάννη Βούρου, καθώς απέκρυψε επί ένα μήνα την ακυρωτική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και προέβη αιφνιδίως στην επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού.

Οι προσφεύγοντες επικαλούνται την εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, που υποχρεώνει την διοίκηση του Δήμου να ενημερώνει έγκαιρα τα μέλη των Οικονομικών Επιτροπών για όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με την έγκριση ή μη των συμβάσεων. Καταλογίζουν σκοπιμότητα στον δήμαρχο, Γ. Βούρο για την απόκρυψη της σχετικής ακυρωτικής απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υπενθυμίζοντας ότι υπάρχει και προγενέστερη απόφαση του Ανώτατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου με την οποία κωλυόταν στο στάδιο του προσυμβατικού ελέγχου η έγκριση της σύμβασης ύψους 3,72 εκατ. ευρώ με την εταιρεία «DASTERI SYSTEMS Α.Ε».

«Ο δήμαρχος αρνήθηκε επί ένα μήνα πεισματικά να γνωστοποιήσει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρά τα πιεστικά έγγραφα αιτήματά μας, την πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αποτέλεσε την κύρια αιτία για την επαναπροκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού, κρατώντας μονομερώς για τον ίδιο και τα λοιπά μέλη της συμπολίτευσης στην Οικονομική Επιτροπή το προνόμιο της αποκλειστικής και έγκαιρης πληροφόρησης», αναφέρουν οι προσφεύγοντες διερωτώμενοι για την σκοπιμότητα, που βαρύνει τον δήμαρχο, Γ. Βούρο.

Παράλληλα, οι προσφεύγοντες θίγουν το ζήτημα της μη έγκαιρης ενημέρωσης για την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όταν πια ο δήμαρχος εξέδωσε πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού. Υπογραμμίζουν ότι τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, που προέρχονται από την αντιπολίτευση, ζήτησαν αναβολή της συνεδρίασης, ώστε «να μελετήσουν προσεκτικά την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου». Όμως, ο δήμαρχος «με αυταρχικό τρόπο αποφάσισε να τους διανείμει ακριβώς την ώρα της συνεδρίασης, ενώ την είχε στην κατοχή του ένα μήνα πριν», τονίζουν οι προσφεύγοντες.

Αναφερόμενοι στο ζήτημα της δημοκρατικής λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, οι προσφεύγοντες επικαλούνται την πρόσφατη απόφαση του Γ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με την εκπροσώπηση της αντιπολίτευσης στο όργανο, η οποία ακυρώνει το νόμο του τέως υπουργού Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου.

«Ο δήμαρχος και τα προσκείμενα σε αυτόν μέλη της Οικονομικής Επιτροπής διαθέτοντας εκ του νόμου (σ.σ. Θεοδωρικάκου) πλασματική πλειοψηφία και προφανώς καταχρώμενοι της εξουσίας που η δημοτική αρχή διαθέτει στην Οικονομική Επιτροπή, παρεμποδίζουν σε μέγιστο βαθμό τα μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής, που ανήκουν στην αντιπολίτευση στο να ασκήσουν απρόσκοπτα τα καθήκοντά τους, προασπιζόμενοι το δημόσιο συμφέρον», υπογραμμίζουν οι προσφεύγοντες.

Οι ίδιοι υπενθυμίζουν ότι υπάρχει απόφαση του Γ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, που κρίνει αντισυνταγματικές την πλασματικές πλειοψηφίες των διοικουσών παρατάξεων και η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στην Ολομέλεια του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Αναφορικά με την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού, οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι πρέπει να ελεγχθεί εάν οι όροι του διαγωνισμού νοθεύουν τον ανταγωνισμό με τον κίνδυνο να ανακηρυχθεί και πάλι ανάδοχος η ίδια εταιρεία. Επισημαίνουν, μάλιστα, ότι η εισήγηση που ο δήμαρχος αιφνιδιαστικά εισήγαγε στην Οικονομική Επιτροπή δεν διαθέτει τις απαιτούμενες υπογραφές των υπηρεσιακών στελεχών, που καταρτίζουν τα προσχέδια των κειμένων για τους διαγωνισμούς, πράγμα που σημαίνει ότι η όλη διαδικασία πάσχει διοικητικά.

Δημοσιεύτηκε στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας “Η ΑΥΓΗ”