Σε πνεύμα «σύμπνοιας» μοιράζουν υποθέσεις σε στέλεχος
του ΠΑΣΟΚ, ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ !!!


Είναι αδύνατο να παρακολουθήσει ο πολίτης όσα συμβαίνουν στις διάφορες επιτροπές του δήμου Καισαριανής, στις οποίες (ΣΕ ΟΛΕΣ δηλαδή…) προΐσταται ο δήμαρχος. Παρακολουθήστε μια υπόθεση που αφορά την Οικονομική Επιτροπή.

Στις 11.6.2013, προχτές δηλαδή, συνεδρίασε η εν λόγω επιτροπή και αποφάσισε να αναθέσει σε δικηγόρο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, πρώην δήμαρχο Αγίας Βαρβάρας, να «εκπροσωπήσει το Δήμο Καισαριανής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (τμήμα 2ο) κατά τη δικάσιμο της 15.05.2013…»!!!

Ένα μήνα μετά την δικάσιμο αναθέτουν σε συγκεκριμένο δικηγόρο ΝΑ εκπροσωπήσει τον δήμο..!

Οι συμμετέχοντες στην επιτροπή (τους βλέπετε στο απόσπασμα της κορυφής) το βρίσκουν, όπως φαίνεται, φυσιολογικό αυτό και αποφασίζουν ομόφωνα..!

Μπορεί να πουν ΠΑΛΙ ότι έγινε «κατά λάθος»… Τι έγινε στο δικαστήριο στις 15.5.2013; 

Όπως βλέπετε, η υπόθεση πήρε αναβολή για τον ΝΟΕΜΒΡΙΟ. Αυτό, βέβαια, το γνώριζαν τα μέλη της επιτροπής, ΟΛΑ ή ΜΕΡΙΚΑ, όταν ανέθεταν σε συγκεκριμένο δικηγόρο ΣΤΙΣ 11.6.2013..! Ή δεν το γνώριζαν;

Τα ερωτήματα είναι απλά και κατανοητά:

ΓΙΑΤΙ έκαναν ανάθεση ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ σε μια υπόθεση που δεν συζητήθηκε; Προφανώς για να πληρωθεί η αμοιβή που προβλέπεται στην απόφαση; Ποια ήταν; Ιδού: «Η προβλεπόμενη δικηγορική δαπάνη θα ανέλθει σε χίλια επτακόσια πενήντα ευρώ(1.750 €) πλέον Φ.Π.Α, και σε περίπτωση αναβολής θα υπολογισθεί αμοιβή τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ (384€) πλέον Φ.Π.Α.». Άρα ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ, που έπρεπε να παραστεί (και δεν αναφέρεται πουθενά ΑΝ ΠΑΡΕΣΤΗ), ΤΟΝ ΕΠΕΛΕΞΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΣΤΕΙΛΕ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ «ΚΑΠΟΙΟΣ», ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Με ποια εξουσιοδότηση; Άγνωστο… Λεπτομέρειες, θα πείτε…

Οι απαντήσεις στα ερωτήματα θα δώσουν μια εικόνα του τρόπου διαχείρισης των δημόσιων υποθέσεων αλλά και της χρηστής διαχείρισης του δημόσιου χρήματος. Όμως η ομόφωνη απόφαση προδιαθέτει για το πνεύμα «συνεργασίας» και «αλληλοκατανόησης» που επικρατεί μεταξύ κάποιων παρατάξεων, οι οποίες, «για τα μάτια του κόσμου», κάνουν αντιπολίτευση, δηλαδή ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ…

 

Και άλλος δικηγόρος για την ίδια υπόθεση…

Δείτε και κάτι άλλο: στις 15.3.2011 η ίδια επιτροπή έχει αναθέσει ΣΕ ΑΛΛΟΝ δικηγόρο την υπόθεση για δικάσιμο στις 11.4.2011 «ή σε κάθε μετ’ αναβολής συζήτηση». Δεν είναι λογικό, λοιπόν, ο δικηγόρος που την έχει χειριστεί σε πρώτο και δεύτερο στάδιο να την συνεχίσει;

«Φυσικά», όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, τα στοιχεία που δίνονται στη δημοσιότητα είναι ελάχιστα, λιγότερα και από τα βασικά, με υποψία σκοπιμότητας την εξάλειψη της δυνατότητας κάθε πολίτη να παρακολουθήσει τη νομιμότητα των ενεργειών και τη χρηστή διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Και στη συγκεκριμένη υπόθεση δημοσιεύθηκαν μόνο τα υποχρεωτικά για να εισπραχθεί η αμοιβή (καθώς και η/οι μελλοντική/ες, από την/τις μετ’ αναβολής συζήτηση/σεις…) από τον «εκλεκτό» της «αρχής»…

Όπως γίνεται πασιφανές, η διαχείριση του δημόσιου χρήματος υπόκειται στους κανόνες του «άρπα κόλλα» και της «συναίνεσης». Όλα γίνονται «για τα μάτια του κόσμου»… Έχει αποδειχθεί πολλές φορές στο παρελθόν και θα αποδειχθεί και στο μέλλον… Ειλημμένες αυθαιρέτως αποφάσεις του “ΕΝΟΣ”, νομιμοποιούνται εκ των υστέρων από τους “πολλούς”..! Είναι πιθανό κάποιες αποφάσεις να παίρνονται και… «δια περιφοράς», από το τηλέφωνο!!!

Για να δούμε αν θα έχει την ευθιξία κάποιος από τους μετέχοντες στη λήψη της απόφασης να δώσει στοιχεία στο δημοτικό συμβούλιο.