Του Τ. Αλεξανδρόπουλου

Άρχισε να ξεδιπλώνεται το «κουβάρι» των χιλιάδων ευρώ που βγαίνουν από το άδειο ταμείο του δήμου Καισαριανής και κατευθύνονται σε κάποιους κομματικούς τοποτηρητές, που παριστάνουν δήθεν τους «εθελοντές». Το χειρότερο είναι πως προσπαθούν να παραπλανήσουν τον κόσμο που τους πληρώνει, αποκρύπτοντας πόσα εισπράττει ο καθένας από αυτούς. Και δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή η αγωνιώδης προσπάθεια απόκρυψης, αφού τα λεφτά καταβάλλονται νόμιμα. Ίσως το «σύνδρομο του εθελοντισμού», το οποίο αρέσκονται να πλασάρουν, επιβάλλει την κρυψίνοια…

Σήμερα λοιπόν, μετά από τις ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΘΛΙΟΤΗΤΕΣ των τοποτηρητών του Περισσού, οι οποίοι προσπάθησαν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα με τις φαιδρότητες περί «απάτης», δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια άλλο ένα παραστατικό «μηνιάτικου», το οποίο βλέπετε στην κορυφή μαζί με το παραστατικό του προηγούμενου μήνα: ΕΠΤΑΜΙΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ευρώ..!
Αυτόν τον μήνα υπάρχει προσθήκη, η οποία δεν υπήρχε τον προηγούμενο: «Και λοιπών δικαιούχων αιρετών». Για άλλη μια φορά ΔΕΝ ΑΝΕΦΕΡΕΤΑΙ πόσοι και ποιοι είναι οι «λοιποί δικαιούχοι αιρετοί». Αλλά αυτό βρίσκεται.

Πόση είναι η αντιμισθία των αιρετών; Σύμφωνα με όσα ισχύουν σήμερα είναι:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 4.275,00

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ 3.206,25

ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΑΝΩ 100.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ 4.275,00

ΔΗΜΑΡΧΟΙ 20.000 – 100.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ 3.420,00 (Καισαριανή)

ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ 2.565,00

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΑΝΩ 100.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ 2.137,50

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ 20.000–100.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ 1.710,00 (Καισαριανή)

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ 1.282,50

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 20.000–100.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ 720,00 (Καισαριανή)

 

Γι’ αυτό τα θέλουν να τα “κρύβουν”…

Δια της εις άτοπον απαγωγής, τα 7.571,20 ευρώ που εισπράττουν οι «δικαιούχοι αιρετοί» από το ταμείο του δήμου Καισαριανής, σύμφωνα με τα παραστατικά, αντιστοιχούν στα λεφτά του δημάρχου, δύο αντιδημάρχων και του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου.

Ασφαλώς είναι ένα πολύ καλό «μηνιάτικο», καθ’ όλα νόμιμο. Το «πρόβλημα» γι’ αυτούς είναι πώς αυτά τα ποσά, τα οποία εισπράττονται από κομματικούς εκλεκτούς στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων των δήμων, δεν συνάδουν με την εικόνα του «εθελοντισμού» και της «προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο» που θέλουν κάποιοι (κυρίως «αριστεροί»…) από αυτούς να πλασάρουν. Δεν συνάδουν. Ιδιαίτερα αν έχεις κάνει και δυο-τρεις διορισμούς ΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ με τη φάμπρικα του “ειδικού συνεργάτη”, που στοιχίζουν αρκετά λεφτά… Τώρα λοιπόν, με τον νέο νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή, ο «αριστερός» Σκουρλέτης, τους έδωσε έτοιμη τη «λύση»… Όχι τίποτ’ άλλο φαντάζομαι, αλλά για να μην πονοκεφαλιάζουν έχοντας «ηθικό δίλημμα» για να εισπράττουν αυτά τα ποσά από το υστέρημα των πενόμενων δημοτών… Τι τους «είπε» ο Σκουρλέτης; Ιδού:

Άρθρο 35

Αντιμισθία Αντιδημάρχων – Αποζημιώσεις δημοτικών συμβούλων

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν αντιμισθία, η οποία καταβάλλεται από το δήμο».

2. Τα εδάφια β΄, γ΄, δ΄, και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 καταργούνται.

3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταργείται.

4. Στο άρθρο 92 του ν. 3852/2010 προστίθενται παρ. 9 και 10 ως εξής:

«9. Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, πλην αυτών που λαμβάνουν αντιμισθία, δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και μέχρι τέσσερις (4) συνεδριάσεις το μήνα. Το ύψος της αποζημίωσης αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο 4% της αντιμισθίας του Δημάρχου Αθηναίων, ήτοι 1% για κάθε συνεδρίαση και βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου Ο.Τ.Α. Κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Ε.

10. Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου ως προς την αποζημίωσή τους ανά συνεδρίαση, καθώς και οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων ως προς την αντιμισθία τους έχουν τη δυνατότητα άρνησης λήψης αυτής ή παραχώρηση αυτής προς οιονδήποτε κοινωνικό σκοπό. Η άρνηση ή η παραχώρηση γνωστοποιούνται με σχετική αίτηση του αιρετού προς την οικονομική υπηρεσία του οικείου δήμου».


Ποιοι έχουν τα κότσια;

Τα πράγματα είναι απλά. Όπως λέει η μπανανόφλουδα που τους πέταξε ο Σκουρλέτης, όποιοι δεν θέλουν το παχυλό «μηνιάτικο» το οποίο «καταβάλλεται από τον δήμο», έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ΕΜΠΡΑΚΤΗ προσφορά «εθελοντισμού», με την «άρνηση λήψης αυτής ή παραχώρηση αυτής προς οιονδήποτε κοινωνικό σκοπό». Φυσικά, μην έχετε κανέναν ενδοιασμό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Σκουρλέτης προσωπικά θα κάνουν τη σχετική εκμετάλλευση αυτής της παραγράφου, όσο θα πλησιάζουν οι δημοτικές εκλογές… 

Για να δούμε λοιπόν πόσοι και ποιοι θα επιλέξουν αυτή την οδό… Α, και μην παραβλέπετε ότι «η άρνηση ή η παραχώρηση γνωστοποιούνται με σχετική αίτηση του αιρετού προς την οικονομική υπηρεσία του οικείου δήμου». Όχι στα κρυφά και «στο μιλητό». Έγγραφα.