ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η παραγωγή αποβλήτων, ακόμη και αν οδηγούνται στην ανακύκλωση, κοστίζει περιβαλλοντικά και οικονομικά, σε εθνικό και δημοτικό – τοπικό επίπεδο, με μετακύλησα του κόστους στα τέλη που πληρώνουμε ως δημότες.

Προτεραιότητα λοιπόν για όλους μας πρέπει να είναι η μείωση της παραγωγής αποβλήτων στην καθημερινότητά μας.

8 απλές κινήσεις που μειώνουν την παραγωγή αποβλήτων
και ενισχύουν την επαναχρησιμοποίηση

 

Πρόληψη/Επαναχρησιμοποίηση Πλαστικών Αποβλήτων (συσκευασιών και άλλων)

Χρησιμοποιούμε επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες ή το παραδοσιακό δίχτυ για τα ψώνια

Προτιμούμε τα χύμα προϊόντα, ή επιλέγουμε συσκευασίες μεγάλου μεγέθους

Αγοράζουμε προϊόντα που η συσκευασία τους μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, και όχι κουτάκια μιας χρήσης

 

Πρόληψη/Επαναχρησιμοποίηση Βιοαποδομήσιμων Αποβλήτων (τροφίμων κουζίνας και χαρτιού)

Αποφεύγουμε τη σπατάλη τροφίμων

Επαναχρησιμοποιούμε ως πρόχειρο το χρησιμοποιημένο χαρτί

Περιορίζουμε τη χρήση του εκτυπωτή

 

Πρόληψη/Επαναχρησιμοποίηση Αποβλήτων Οικιακού Εξοπλισμού/Ρουχισμού

Επισκευάζουμε προϊόντα ή συσκευές που έχουν χαλάσει. Όσες δεν επισκευάζονται τις ανακυκλώνουμε σε ειδικούς κάδους συσκευών

Προσφέρουμε τα ρούχα ή τα είδη που δεν χρειαζόμαστε σε κοινωνικές δομές του Δήμου μας ή τα εναποθέτουμε στους Κόκκινους Κάδους