Στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου προγραμματίσαμε μονοθεματικό Δ.Σ. με θέμα τα σχολεία της πόλης μας. Το μονοθεματικό αυτό αναβάλλεται εξαιτίας της διεξαγωγής εισαγγελικής έρευνας και η νέα ημερομηνία θα οριστεί όταν αυτό καταστεί δυνατό. Η εισαγγελική έρευνα διετάχθη κατόπιν ψευδούς καταγγελίας σχετικά με το περιστατικό στο 7ο Δημοτικό σχολείο Καισαριανής.

Τα ζητήματα των σχολικών μονάδων του Δήμου μας θα μπορούσαν να αποτελέσουν πεδίο γόνιμης αντιπαράθεσης εντός του Δημοτικού Συμβουλίου, αν δεν είχαν ποινικοποιηθεί μέσω της παρέμβασης του Εισαγγελέα. Η ποινικοποίηση αυτή καθιστά, επί του παρόντος, αδύνατη τη διεξαγωγή διαλόγου. Αφενός οφείλουμε να σεβαστούμε την εισαγγελική έρευνα και αφετέρου αρνούμαστε να πολιτικοποιήσουμε περαιτέρω τη συζήτηση, γιατί αυτό προδήλως θα προσέβαλε τις ίδιες τις Υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες καλούνται τώρα να απολογηθούν στον εισαγγελέα για τα θέματα αυτά.

Η αντιπολίτευση στην πόλη μας δυστυχώς επέλεξε με τη στάση της να συμβάλει στον αποπροσανατολισμό από τα αληθινά κρίσιμα προβλήματα που ταλανίζουν τα σχολεία μας, με μοναδικό σκοπό να υποβαθμίσει τη διοίκηση του Δήμου και το έργο που καθημερινά υλοποιείται από τις Υπηρεσίες του.

Στα δύο χρόνια της τρέχουσας δημοτικής διοίκησης, υπό καθεστώς παγκόσμιας πανδημίας και περιορισμένης κρατικής χρηματοδότησης σε όλους τους τομείς αρμοδιότητας των Δήμων, ο Δήμαρχος Χρήστος Βοσκόπουλος και το σύνολο της Δημοτικής Αρχής και των Υπηρεσιών αξιοποιούν στο μέγιστο τις υπάρχουσες δυνατότητες για να φροντίζουν τα σχολεία της πόλης.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ως αποκλειστικά και καθ’ ύλην αρμόδια για τα ζητήματα αυτά, εποπτεύει, αξιολογεί, ιεραρχεί και εντάσσει τις απαραίτητες εργασίες, είτε στο πρόγραμμα των καθημερινών εργασιών που συντελούνται από τα Συνεργεία του Δήμου, είτε στις εργολαβίες που αφορούν στα τρέχοντα προγράμματα, π.χ. Μ19 & Μ20, τα οποία χρηματοδοτούνται από την ΣΑΤΑ σχολείων κα βαρύνουν τους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού.

Πέραν της πλήρους αξιοποίησης των κρατικών κονδυλίων που λαμβάνει η Δημοτική Αρχή από τα αρμόδια Υπουργεία (Παιδείας και Εσωτερικών), για πρώτη φορά ο Δήμος Καισαριανής δαπανεί επιπλέον χρήματα από τον Δημοτικό προϋπολογισμό για τη συντήρηση των σχολικών κτιριακών υποδομών, προκειμένου να φροντίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα κτίρια που στεγάζουν τα παιδιά μας και να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία των σχολείων της πόλης.

Η εποπτεία των σχολείων είναι μια δυναμική, διαρκής και συστηματική διαδικασία, την οποία φέρουν εις πέρας οι Μηχανικοί του Δήμου μας. Για την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου τα σχολεία της πόλης ήταν, είναι και θα είναι ουσιαστική προτεραιότητα.

Δυστυχώς, εξαιτίας της χρόνιας υποχρηματοδότησης, τα σχολεία του Δήμου εμφανίζουν αντίστοιχα χρόνια προβλήματα, για τα οποία η Δημοτική Αρχή του Χρήστου Βοσκόπουλου όχι μόνο δεν έχει αδιαφορήσει, αλλά αντιθέτως έχει διεκδικήσει, μέσω του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» κονδύλι ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο τη συνολική ανακαίνιση των σχολικών κτιρίων.

Δεν αρκούμαστε στην απλή συντήρηση. Διεκδικούμε τα απαραίτητα κονδύλια για να αναστηλώσουμε τα σχολεία της πόλης.

Ήδη υλοποιείται από το Δήμο έργο που η Δημοτική Αρχή έθεσε ως έργο προτεραιότητας, μέσω του προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών ‘’Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για την προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών, βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017’’, με βάση τη μελέτη που εκπόνησε η ίδια η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καισαριανής, προϋπολογισμού ύψους 353.900€.

Η αντιπολίτευση, παρότι γνωρίζει σε βάθος τόσο τα δομικά προβλήματα όσο και τα θέματα χρόνιας υποχρηματοδότησης στον τομέα της παιδείας, επέλεξε αντί να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο με τη δημοτική αρχή αναζητώντας υπεύθυνα και επίσημα απαντήσεις, να συμμετέχει σε ένα παιχνίδι εντυπώσεων μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, διαδίδοντας τις ψευδείς ειδήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για να δοθεί δημοσιότητα σε ένα χρόνιο, σημαντικότατο πρόβλημα της τοπικής αυτοδιοίκησης εν γένει και του Δήμου μας εν προκειμένω: την υποχρηματοδοτούμενη συντήρηση των σχολικών κτιρίων.

Η πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου έχει συμμετάσχει σε προηγούμενες Δημοτικές Διοικήσεις για χρόνια. Τι έκαναν άραγε τόσα χρόνια για την αληθινή συντήρηση των σχολικών κτιρίων; Τι έγινε με την υγρασία στον 4ο Παιδικό Σταθμό (2005-2021), τις ξαφνικές καθιζήσεις στο 3ο Δημοτικό ή την πτώση τεράστιου τμήματος του ταβανιού του ισογείου στο ΕΠΑΛ Καισαριανής το 2017;

Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια.

Μέχρι την ολοκλήρωση της εισαγγελικής έρευνας, οι πολίτες της Καισαριανής πρέπει να ξέρουν ότι στην πόλη εκτελούνται, πέραν των καθημερινών βασικών εργασιών συντήρησης, τα εξής:

Για πρώτη φορά, σύμβαση για καθαρισμό και απόφραξη φρεατίων και οροφών, με χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό του Δήμου

Για πρώτη φορά, σύναψη σύμβασης για την επισκευή τζαμιών στα σχολεία της πόλης, επίσης με χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό του Δήμου

Για πρώτη φορά, σύμβαση για την συντήρηση του Βιοκλιματικού Παιδικού Σταθμού, που έπρεπε να υπάρχει από την έναρξη της λειτουργίας του, εξαιτίας της ιδιαιτερότητας των συστημάτων του

«Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου Καισαριανής», με προϋπολογισμό έργου 269.346,59€, χρηματοδοτούμενο από την ΠΕΠ Αττικής. Η απόφαση του έργου είναι επιτυχία της Δημοτικής αρχής και του Δημάρχου, Χρήστου Βοσκόπουλου, προσωπικά, ο οποίος με δική του πίεση της εξασφάλισε την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Εκπαιδευτικών κτιρίων αρμοδιότητας ΚΤΥΠ ΑΕ»), ανάμεσα στα 8 σχολεία που τελικά επιλέχθηκαν από το Νομό Αττικής

«Κατασκευή Ραμπών και Χώρων Υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Καισαριανής» προϋπολογισμού μελέτης 19.919,35€ με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ αλλά και ίδιους πόρους του Δήμου

Το πρόγραμμα «Προσαρμογή παιδικών σταθμών Δήμου Καισαριανής στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου», ύψους 353.900€

Το πρόγραμμα «Προσεισμικός έλεγχος μετά εργαστηριακών δοκιμών Κτιριακών υποδομών Δήμου Καισαριανής» με προϋπολογισμό Αίτησης: 63.246,18€, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα του ΥΠ.ΕΣ. «Αντώνης Τρίτσης» ΑΤ11

Τέλος, αναμένουμε την απόφαση ένταξης της πρότασης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ‘’Συντήρηση σχολικών μονάδων’’ με προϋπολογισμό έργου 2.156.350,58€ με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα του ΥΠ.ΕΣ. «Αντώνης Τρίτσης» (ΑΤ10).