Του Λέανδρου Ρακιντζή

Η Πανελλήνια Σκοπευτική Εταιρεία (ΠΣΕ) ιδρύθηκε το έτος 1870 με σκοπό την εκμάθηση των πολιτών στο άθλημα της σκοποβολής. Το πρώτο σκοπευτήριο βρισκόταν στην Καλλιθέα όπου διεξήχθησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 1896 και του 1906. Μετά την Μικρασιατική Καταστροφή η έκταση του σκοπευτηρίου δόθηκε για να χτιστούν τα Προσφυγικά της Καλλιθέας και σε αντάλλαγμα με το νόμο 4778/1930 δόθηκε στη σκοπευτική εταιρεία έκταση 710 στρεμμάτων στην Καισαριανή, όπου κατασκευάστηκε το γνωστό σκοπευτήριο στην περιοχή, που μέχρι σήμερα το χρησιμοποιεί η Σκοπευτική Εταιρεία για τους σκοπούς της.

Με το άρθρο 50 του Ν.1731/1987 ανακλήθηκε η παραχώρηση προς την Πανελλήνια Σκοπευτική Εταιρεία της κυριότητας της παραπάνω έκτασης. Με αγωγή της ΠΣΕ ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων κρίθηκε το 2002 με απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ότι το δικαίωμα της κυριότητας δεν ήταν μετακλητό διότι δόθηκε σε αντάλλαγμα της παραχώρησης της κυριότητας της ΠΣΕ στην Καλλιθέα και ως εκ τούτου δεν μπορούσε να ανακληθεί η απόφαση. 

Συνεπώς, με την απόφαση της Ολομελείας του Αρείου Πάγου, η Πανελλήνια Σκοπευτική Εταιρεία είναι αμετακλήτως κυρία του σκοπευτηρίου της Καισαριανής.

Επί διαφοράς για πολεοδομικό θέμα δημιουργήθηκε διοικητική δίκη όπου με την 3989/2016 απόφαση του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) η όλη υπόθεση παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του ΣτΕ για να κριθεί το ζήτημα συνταγματικότητας του άρθρου 50 του ν.1731/1987, δηλαδή εάν μπορεί να ανακληθεί η παραχώρηση της παραπάνω έκτασης. Με την παραπάνω απόφαση δεν ανακλήθηκε η παραχώρηση, όπως εσφαλμένα μεταδόθηκε από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, απλώς το όλο ζήτημα παραπέμφθηκε προς επίλυση στην Ολομέλεια του ΣτΕ. Δεν γνωρίζω, όμως, εάν έχει προσδιοριστεί δικάσιμος. 

Και εάν ακόμη γίνει δεκτό από την Ολομέλεια του ΣτΕ ότι είναι δυνατόν να ανακληθεί η παραχώρηση, τότε η όλη υπόθεση θα παραπεμφθεί ενώπιον του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 100 του Συντάγματος, το οποίο, σύμφωνα με την παράγραφο Ε’ του ιδίου άρθρου, θα προβεί στην άρση της αμφισβήτησης για την ουσιαστική αντισυνταγματικότητα ή την έννοια τυπικού νόμου εφόσον θα έχουν εκδοθεί αντίθετες αποφάσεις του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

Μέχρι την έκδοση απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, η οποία θα απαιτήσει ικανό χρονικό διάστημα, η κυριότητα του σκοπευτηρίου Καισαριανής ανήκει μόνον στην Σκοπευτική Εταιρεία.

Συνεπώς η εκ μέρους του κράτους παραχώρηση του σκοπευτηρίου στο Δήμο Καισαριανής, δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα. 

Με την παραχώρηση αυτή παραβιάστηκε ευθέως το άρθρο 17 του Συντάγματος περί της απολύτου προστασίας της ιδιοκτησίας. Τυχούσες δε καταπατήσεις του Σκοπευτηρίου εκ μέρους του Δήμου Καισαριανής ή πολιτών, ενδεχομένως να συνιστούν πολιτικό αδίκημα. 

Ενδεχομένως να υπάρχει και άλλη εμπλοκή διότι από το 2013 η όλη έκταση παραχωρήθηκε στο ΤΑΙΠΕΔ.

* Ο κ. Λέανδρος Ρακιντζής είναι Αρεοπαγίτης Ε.Τ., πρώην Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης