Ερωτήσεις της παράταξης “ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΒΥΡΩΝΑ”


Του Τ. Αλεξανδρόπουλου

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός που αναφέρθηκα μέσα από αυτές τις στήλες στην κυκλοφορία και διανομή, από τη δημοτική αρχή του Βύρωνα, του προπαγανδιστικού φυλλαδίου με τον ψευδεπίγραφο τίτλο «Απολογισμός 2016». ΦΥΣΙΚΑ, ο τίτλος είναι ΑΠΑΤΗΛΟΣ. Ο πραγματικός απολογισμός κάθε δημοτικής αρχής είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ από τον νόμο και διέπεται από ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΑΥΣΤΗΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ. Πρώτος και κύριος κανόνας: οι πολίτες ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ να ζητούν και να έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία της διαχείρισης του δήμου. Αναφέρει κατά λέξη το άρθρο 217 του νόμου 3463/2006, ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων δηλαδή:

ΑΡΘΡΟ 217 N. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/30.6.2006) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής

   1. Κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.

   “2. Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται μέχρι το τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται πριν από δεκαπέντε (15), τουλάχιστον, ημέρες με κάθε πρόσφορο μέσο. Σε αυτή καλούνται οι κάτοικοι, καθώς και οι συνδικαλιστικοί, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς του Δήμου. Σε Δήμους άνω των 50.000 κατοίκων και σε Δήμους πρωτευουσών νομών η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους και καλούνται, μόνον, οι θεσμοθετημένοι συλλογικοί φορείς της πόλεως, όπως, επιστημονικοί, εμπορικοί, συνδικαλιστικοί και κοινωνικοί, για την ευρύτερη, δυνατή, εκπροσώπηση των κατοίκων.”

   3. Το δημοτικό συμβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή της ανωτέρω συνεδρίασης.

   4. Κατά την ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τοποθετούνται όλες οι δημοτικές παρατάξεις και μπορούν να πάρουν το λόγο τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και τα μέλη των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων.

   5. Κάθε φορέας, δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος από το Δήμο έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό στη συνεδρίαση αυτή.

   6. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα που προβλέπει το παρόν άρθρο παρέλθει χωρίς να κινηθούν οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης απολογισμού, μπορούν οι δημοτικές παρατάξεις ή οι δημοτικοί σύμβουλοι να προκαλέσουν τη συνεδρίαση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο “95”.


Ό,τι πουν οι “ινστρούχτορες”…

Καμία «εκστρατεία ενημέρωσης» λοιπόν δεν έκανε ο κ. δήμαρχος του Βύρωνα. ΑΝ ΗΘΕΛΕ να ενημερώσει πραγματικά τους πολίτες, θα έκανε αυτά που επιβάλλει ο νόμος, όχι αυτά που επιβάλλουν οι ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΙ ινστρούχτορες της δήθεν “αριστεράς”.

Η συγκεκριμένη διαδικασία των δήθεν «λαϊκών συνελεύσεων» και της δήθεν «ενημέρωσης» των πολιτών, δεν είναι τίποτ’ άλλο παρά μια καραμπινάτη ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ. Στην οποία, βεβαίως, ακούσια ή εκούσια, συμμετέχουν και οι δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας, οι οποίες δεν ασκούν τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ που τους δίνει το άρθρο 95 του παραπάνω νόμου. Με αυτό τον τρόπο, και αυτές, συμπράττουν στην καταπάτηση των δικαιωμάτων των πολιτών.


Ερώτημα της παράταξης Γώγου

Επειδή το ιλουστρασιόν περιτύλιγμα του πολιτικού εμπαιγμού των πολιτών με τον ψευδεπίγραφο τίτλο «Απολογισμός 2016», όπως το εμπνεύστηκε και το υλοποίησε η δημοτική αρχή του ΣΥΡΙΖΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, έχει και άλλες παραμέτρους, ενδεχομένως και ποινικές, ήταν φυσικό να προκαλέσει αντιδράσεις.

Έτσι λοιπόν η δημοτική παράταξη του κ. Γώγου, πριν από το δημοτικό συμβούλιο στις 28 Σεπτέμβρη, κατέθεσε πρωτοκολλημένη επιστολή, με την οποία ζητούνται απαντήσεις σε θέματα που άπτονται του ιλουστρασιόν φυλλαδίου του «Απολογισμού». Αναφέρει η επιστολή της παράταξης Γώγου:


Ερώτημα προς τον κ. Δήμαρχο (άρθρο 61 παρ. 3 ν. 3852/2010)

Εν όψει της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας που πραγματοποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2016, τα μέλη της δημοτικής μας ομάδας έθεσαν μια σειρά από ερωτήματα με το έγγραφό τους, που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου … . Τα ερωτήματα αυτά αφορούσαν το φυλλάδιο που διανεμήθηκε στο Βύρωνα και είχε τίτλο «Απολογισμός 2016». Επειδή οι απαντήσεις που δόθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήσαν αποσπασματικές και ασαφείς, αναγκαζόμαστε να επανέλθουμε με ερωτήματα, επί των οποίων ζητούμε συγκεκριμένες και σαφείς απαντήσεις.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Δήμαρχος:

1. Θεωρεί η εκτύπωση και κυκλοφορία του φυλλαδίου αυτού εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου; Θεωρεί ότι η πραγματοποίηση της δαπάνης που απαιτείται για τη σύνταξη, την εκτύπωση και τη διανομή του είναι μία δαπάνη που μπορεί νομίμως να καλυφθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό; Αν ναι, σε ποιον από τους κωδικούς αριθμούς εξόδων του ψηφισμένου προϋπολογισμού εμπίπτει;

2. Θεωρεί μήπως ότι η εκτύπωση και διανομή του εν λόγω φυλλαδίου υποκαθιστά τη διαδικασία που καθιερώνει το άρθρο 217 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων για τον απολογισμό πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής;

3. Έχει γίνει διαδικασία προμήθειας και έχει συναφθεί σύμβαση για την εκτύπωση και τη διανομή του εν λόγω φυλλαδίου; Υπάρχει λόγος που, σε αναζήτηση στο σύστημα «διαύγεια», δεν έχουμε βρει κάποια σχετική ανάρτηση;

4. Υπάρχει περίπτωση η χρηματοδότηση της εκτύπωσης και διανομής του φυλλαδίου να έχει γίνει από άλλο δημοτικό φορέα ή εταιρεία; Αν ναι, θεωρεί ο Δήμαρχος ότι υπάρχει δημοτικός φορέας, στο σκοπό του οποίου θα ενέπιπτε αυτή η δράση; Έχει ακολουθηθεί από τυχόν άλλο φορέα, που χρηματοδοτεί την εκτύπωση και διανομή του φυλλαδίου, η διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων (ν. 4412/2016); Υπάρχει λόγος που, σε αναζήτηση στο σύστημα «διαύγεια» για τους λοιπούς δημοτικούς φορείς, δεν έχουμε βρει κάποια σχετική ανάρτηση;

5. Πολλοί δημότες έχουν καταγγείλει ότι η διανομή του φυλλαδίου αυτού γινόταν από δημοτικούς υπαλλήλους. Επιβεβαιώνει ή διαψεύδει ο Δήμαρχος αυτές τις καταγγελίες;

 Βύρωνας, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Οι ερωτώντες δημοτικοί σύμβουλοι

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η απάντηση

Σύμφωνα με το άρθρο 61, παράγραφος 3 του Καλλικράτη, η απάντηση στις ερωτήσεις των δημοτικών παρατάξεων είναι υποχρεωτική μέσα σε ένα μήνα.


Μέχρι το τέλος του Οκτώβρη λοιπόν ΘΑ πρέπει να έχει δοθεί η απάντηση. Είμαι σίγουρος ότι η απάντηση ΔΕΝ θα περιέχει ούτε ψήγματα ευθιξίας, ΑΝ η μέθοδος που ακολουθήθηκε για το προπαγανδιστικό φυλλάδιο δεν έχει βαδίσει σε ορθόδοξους δρόμους διαχείρισης δημόσιου χρήματος. ΔΕΝ θα θέτει, φαντάζομαι, θέματα ανάληψης ευθυνών. Γιατί, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ, μην ξεχνάμε ότι η δημοτική αρχή Βύρωνα ΔΕΝ διαθέτει τη δεδηλωμένη για μια πιθανή επιχείρηση «κουκουλώματος»… Αναμονή μέχρι το τέλος του μήνα.