Ουδείς από τους εμπλεκόμενους έχει μιλήσει με στοιχεία μέχρι στιγμής.
Υπόνοιες για “γαλάζιο” ξεκαθάρισμα λογαριασμών…


Του Τ. Αλεξανδρόπουλου

Εντύπωση έχει προξενήσει το γεγονός της μη επίσημης ενημέρωσης, μέχρι αυτή την ώρα, για το θέμα που προέκυψε με το Φεστιβάλ του Θεάτρου Βράχων. Ούτε από τον δήμαρχο Βύρωνα, ούτε από τον κ. Κόνσουλα, ο οποίος ήταν ο καταγγέλλων το «Φεστιβάλ μαύρου χρήματος στο Βύρωνα»..! Οι καταγγελίες δεν ήταν «στο φλου», αλλά ήταν στοχευμένες. Αντιγράφω αποσπάσματα από τις καταγγελίες, όπως τα δημοσίευσα τον Νοέμβριο του 2010 στη «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ»:

«Το μέσο ετήσιο ύψος των «μαύρων» εισπράξεων και πληρωμών υπολογίζεται σε ετήσια βάση στο ποσό του 1.000.000 € περίπου, ενώ, σύμφωνα με σοβαρές ενδείξεις, η διακίνηση των «μαύρων» χρημάτων διενεργείται μέσα από προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς του Δημάρχου και άμεσων συνεργατών του!».

«Το σύστημα της «μαύρης» διαχείρισης χρημάτων εκτιμάται ότι εξυπηρετούσε τους μεν καλλιτέχνες στη δυνατότητα εκτεταμένης φοροδιαφυγής, το δε Δήμαρχο Βύρωνα και τους συνεργάτες του στη δυνατότητα διακίνησης εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ ετησίως χωρίς διαφάνεια και έλεγχο …με ότι όλα αυτά – εύλογα – συνεπάγονται!».

«Είναι φανερό ότι η ύπαρξη των διπλών βιβλίων, η διαχείριση μαύρου» χρήματος, η απόκρυψη εσόδων και εξόδων και η εκτεταμένη φοροδιαφυγή αποτελούν σοβαρές παραβάσεις διατάξεων του Ποινικού, του Φορολογικού, του Αστικού Κώδικα καθώς και του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Οι ενδεχόμενες πράξεις, που δεν μπορούν να αποκλειστούν από ένα αδιαφανές καθεστώς διαχείρισης, περιλαμβάνουν καταχρήσεις, υπεξαιρέσεις, κλπ.».

«Σημειώνεται ότι η «μαύρη» διαχείριση χρημάτων είναι εξ ορισμού αυθαίρετη που σημαίνει ότι προ της διενέργειας ελέγχων και διασταυρώσεων φορολογικών στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές, ουδείς δεν μπορεί να διαβεβαιώσει κανένα και για τίποτα».

 

Τότε και τώρα…

«Ουδείς δεν μπορεί να διαβεβαιώσει κανένα και για τίποτα», έλεγε τότε ο κ. Κόνσουλας, με νόημα. ΣΗΜΕΡΑ τι λέει; Γνωρίζει τα πορίσματα του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης; ΝΑΙ ή ΟΧΙ; Έχουν δίκιο οι “γαλάζιοι κύκλοι” ή ο κ. Χαρδαλιάς;

Ο κ. δήμαρχος είπε στον συντάκτη της είδησης των «γαλάζιων κύκλων» περί Θεάτρου Βράχων, τηλεφωνικά, ότι και το ΣΕΕΔ και το ΣΔΟΕ έχουν βάλει το θέμα στο αρχείο. Επίσημη ανακοίνωση δεν έχει κάνει μέχρι τώρα.

Επειδή εγώ δεν γνωρίζω την αλήθεια, παραθέτω την πληροφόρηση που πήρα ΣΗΜΕΡΑ το βράδυ και παρακαλώ όποιον από τους εμπλεκόμενους έχει στοιχεία να τα βγάλει στην επιφάνεια. Τα ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ που τίθενται δημόσια, προκειμένου να μάθουν οι πολίτες ποια είναι η αλήθεια και ποιο είναι το ψέμα, παρατίθενται ως ακολούθως:

 

Παράνομη εξωλογιστική διαχείριση;

Ο συμπληρωματικός έλεγχος των Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης εντοπίζει παράνομη εξωλογιστική οικονομική διαχείριση στη διοργάνωση του φεστιβάλ Βύρωνα «Στη Σκιά των Βράχων» για τα έτη 2008–2010. Προτείνεται αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών, καθώς και εκ νέου παραπομπή της υπόθεσης στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για τρία πρόσωπα τα οποία εμφανίζονται ως εμπλεκόμενα στη διαχείριση του φεστιβάλ. Είναι αλήθεια ή όχι;

Στα συμπεράσματα της νέας έκθεσης (που ολοκληρώθηκε πρόσφατα) τονίζεται ότι «η διαπιστωθείσα εξωλογιστική διαχείριση εσόδων και εξόδων διενεργήθηκε παρανόμως, κατά παράβαση των διατάξεων του Β.Δ. του 1959, σε συνδυασμό με4 σχετική παράγραφο νόμου του 2006. Το μέγεθος των οικονομικών δεδομένων της προαναφερθείσας διαχείρισης όπως προέκυψε από την αξιολόγηση από το κλιμάκιο ελέγχου των χορηγηθέντων από τον Ο.Π.Α.Δ.Β. με σχετικό έγγραφό του, απολογιστικών στοιχείων των ετών 2008, 2009, 2010 ανήλθαν στο ποσό: τα μεν συνολικά έσοδα 1.709.817 ευρώ, τα δε συνολικά έξοδα 1.522.630,68 ευρώ, ενώ τα συνολικά ποσά των οικονομικών δεδομένων που διαχειρίσθηκε η κατά νόμο αρμόδια Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Βύρωνα ήταν πολύ μικρότερα και ανήλθαν: τα μεν έσοδα σε 423.933,8 ευρώ, τα δε έξοδα 269.581,76 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη για όλα τα ανωτέρω ποσά και τα απολογιστικά στοιχεία που εγκρίθηκαν με τις υπ’ αριθμ. 108/2008, 72/2010 και 129/2010 αποφάσεις του Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου». Είναι αλήθεια ή όχι;

Βάσει των συνολικών χορηγηθέντων στοιχείων και κατόπιν αξιολόγησης αυτών από το κλιμάκιο ελέγχου, προέκυψε, κατά την εκτίμησή του, πλεόνασμα για κάθε έτος, του οποίου δεν εμφανίζονται στοιχεία κατάθεσης στην Ταμειακή Υπηρεσία ή χρησιμοποίησής του αλλαχού. Για το 2008 το πλεόνασμα είναι 12.000 ευρώ περίπου, για το 2009 το πλεόνασμα είναι 61.000 ευρώ περίπου και για το 2010 το πλεόνασμα είναι 70.000 ευρώ περίπου. Είναι αλήθεια ή όχι;

Εκτός από τη διενεργηθείσα εξωλογιστική οικονομική διαχείριση του Φεστιβάλ Βύρωνα, διενεργήθηκε εξωλογιστική διαχείριση σε μέρος δαπανών του πρώην Πνευματικού Κέντρου, η οποία και κρίθηκε επίσης ως παράνομη από τους Επιθεωρητές. Είναι αλήθεια ή όχι;

Η αρχική έρευνα

Οι πληροφορίες, λοιπόν, λένε ότι ο συμπληρωματικός έλεγχος που έκανε το ΣΕΔΔ επιβεβαιώνει την αρχική έρευνα που πραγματοποιήθηκε προ διετίας περίπου και στο «δια ταύτα» επαναλαμβάνεται η πρόταση του αρχικού πορίσματος. Στο πόρισμα εκείνο, οι Επιθεωρητές είχαν επισημάνει μεταξύ των άλλων και τα εξής:

  • Στο πλαίσιο της εξωλογιστικής διαχείρισης το Ν.Π. προέβη μη νόμιμα για τα έτη 2008, 2009, 2010 στην πληρωμή δια των οικονομικών διαχειριστών (αναφέρονται τα ονόματά τους) των καλλιτεχνικών σχημάτων, χωρίς την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την εξόφλησή τους από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου, κατά παράβαση σχετικού νόμου.
  • Τα μέλη του Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου  κατά την εξεταζόμενη περίοδο, ενέκριναν τα εξωλογιστικά απολογιστικά στοιχεία του Φεστιβάλ και ακολούθως προέβαιναν στην έγκριση των συνταχθέντων από την ταμειακή υπηρεσία απολογισμών του Π.Κ., οι οποίοι περιελάμβαναν ένα ελάχιστο μέρος των εσόδων – εξόδων του Φεστιβάλ.
  • Ο δήμαρχος Βύρωνα, ο οποίος ήταν συνδικαιούχος και διαχειριστής του λογαριασμού που τηρείτο στην τράπεζα Millennium Bank, μέσω του οποίου εξυπηρετείτο μέρος της εξωλογιστικής διαχείρισης, αν και ήταν γνώστης δεν μερίμνησε για τη νόμιμη διαδικασία.

Αυτά τα τρία τελευταία σημεία συμπίπτουν με όσα είχε υποστηρίξει δημόσια και ο δήμαρχος Βύρωνα. Είχε πει ότι για τις ανάγκες των πληρωμών των καλλιτεχνών έπρεπε να ακολουθηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία.

Για την εκ των υστέρων έγκριση των στοιχείων απαξάπαντες οι εμπλεκόμενοι το είχαν αποδεχτεί ως γεγονός, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε τίποτα μεμπτό στη διαδικασία. Μάλιστα, από τα πρακτικά του Πνευματικού Κέντρου αποδεικνύεται ότι τα στοιχεία εγκρίνονταν ΟΜΟΦΩΝΑ…

Για το θέμα του λογαριασμού στην Millennium Bank, η καταγγελία του κ. Κόνσουλα ήταν λανθασμένη, αφού ανέφερε τον δήμαρχο Βύρωνα ως μοναδικό δικαιούχο, ενώ από τα έγγραφα αποδεικνυόταν ότι ήταν ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ, όπως ο νόμος ορίζει.

 

Το Πνευματικό Κέντρο

Το Πνευματικό Κέντρο εμπλέκεται στην υπόθεση, γιατί, σύμφωνα με το πόρισμα, «το Δ.Σ. του Π.Κ. δεν αποφάσισε, όπως όφειλε, για τον τρόπο εκτέλεσης των εκδηλώσεων που εντάχθηκαν στο Φεστιβάλ κατά την εξεταζόμενη περίοδο και ειδικότερα δεν έλαβε αποφάσεις για το αν οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν: με μίσθωση του θεάτρου σε ιδιωτική παραγωγή, με συμμετοχή του Π.Κ. (συμπαραγωγή) ή τέλος με δική του παραγωγή».

«Επίσης, το Δ.Σ. με αποφάσεις του ανέθεσε μη νομίμως σε ιδιώτη (με αρχικά Χ.Χ.) τις ενέργειες που αφορούσαν στην οργάνωση και υλοποίηση του Φεστιβάλ, χωρίς να υφίσταται συμβατική σχέση με αυτόν (όπως π.χ. μίσθωση έργου), ο οποίος μάλιστα μαζί με τον δήμαρχο Βύρωνα και υπάλληλο του Π.Κ. (με αρχικά Θ.Γ.) ήταν συνδικαιούχος κοινού τραπεζικού λογαριασμού που τηρείτο στην τράπεζα Millennium Bank για την εξυπηρέτηση διαχειριστικών αναγκών του Φεστιβάλ».

Πιστεύω ότι κανένας δημόσιος παράγοντας δεν επιδιώκει τη συσκότιση και τη συγκάλυψη γεγονότων.

Η εμπλοκή των «γαλάζιων κύκλων», αυτή την περίοδο, βάζει σε υποψίες, κατά την άποψή μου, η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι ορθή, για γαλάζιο ξεκαθάρισμα λογαριασμών με προεκτάσεις ανεξέλεγκτες, μέχρι στιγμής.

Αναζητείται η αλήθεια των γεγονότων, όχι των απόψεων.