Επανέρχεται με ερωτήσεις προς τη δημοτική αρχή η Νέα Εποχή Βύρωνα


Του Τ. Αλεξανδρόπουλου

Επανέρχεται η Νέα Εποχή Βύρωνα στο θέμα του κολυμβητηρίου, η πισίνα του οποίου παρουσιάζει «αρρωστημένη» εικόνα, όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες. Τα ερωτήματα που υποβάλλονται σήμερα από την παράταξη του Χρ. Γώγου μάλλον θα μπουν σε «λίστα αναμονής» προς απάντηση, αφού εκκρεμούν απαντήσεις για ερωτήσεις που έχουν υποβληθεί τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2016!!!

Η επιστολή Γώγου

Παρακαλώ πολύ όπως απαντηθεί από την Δημοτική Αρχή η νέα κατατεθείσα ερώτηση.

Επίσης τα ερωτήματα που ετέθησαν στα Δ.Σ. της 7/9/16 και της 11/10/16 δεν έχουν απαντηθεί μέχρι σήμερα. Γιατί;

Τέλος ποιά η διαφορά του Φυλλαδίου που κυκλοφορήσατε με τον τίτλο ”ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ” το 2016 και τι σημαίνει η ειδική συνεδρίαση της 4ης Φεβρουαρίου και μάλιστα πέραν της 31/1/17;

Τέλος θα παρακαλούσαμε να σχεδιάζετε τις συνεδριάσεις τής Ο.Ε καθώς και του Δ.Σ όχι σε περισσότερες από δύο συνεδριάσεις τον μήνα. Υπάρχει δυσλειτουργία δεδομένου ότι τα μέλη που εργάζονται με εξαρτημένη σχέση εργασίας δεν μπορούν να απέχουν από τα εργασιακά τους καθήκοντα 4-6 φορές τον μήνα.

Με εκτίμηση

Για την ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΒΥΡΩΝΑ

Χρήστος Γώγος

 

Η ερώτηση για το κολυμβητήριο

Προς: τον κ. Δήμαρχο Βύρωνα

Ερώτηση (κατ’ άρθρο 61 παρ. 3 ν. 3852/2010)

Οι παραπάνω φωτογραφίες ελήφθησαν στις 10 Ιανουαρίου 2017, στο κολυμβητήριο. Σ’ αυτές απεικονίζεται η μεγάλη πισίνα του κολυμβητηρίου, η οποία έχει λάβει ένα πράσινο χρώμα, λόγω των αλγέων που έχουν αναπτυχθεί εκεί μέσα.

Παρά την εικόνα αυτή, η δημοτική αρχή ισχυρίζεται ότι η συντήρηση της πισίνας είναι τακτική και γίνεται κανονικά και ότι δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία των χρηστών του κολυμβητηρίου. Ωστόσο, δεν είναι σαφές με ποια διαδικασία και ποιους ελέγχους γίνεται η συντήρηση και δειγματοληψία, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ενεργός σύμβαση του Δήμου μας με σχετικό ανάδοχο.

Κατόπιν τούτου, ερωτάται ο κ. Δήμαρχος:

α. Είναι ικανοποιημένη η δημοτική αρχή με τις παραπάνω εικόνες; Θεωρεί ότι η μεγάλη πισίνα, στην κατάσταση αυτή, είναι ασφαλής για όσους την χρησιμοποιούν;

β. Από ποιον και με βάση ποια νομική σχέση γίνεται συντήρηση, δειγματοληψία και ανάλυση του δείγματος από την πισίνα;

γ. Για ποιο λόγο, μολονότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαγωνιστικές διαδικασίες, δεν υπογράφεται σύμβαση με τον ανάδοχο που επελέγη;

Βύρωνας, 20 Ιανουαρίου 2017

Χρήστος Α. Γώγος

Γιώτα Παναγιωτοπούλου- Χαρδαλιά

Ιουλία Κιούπη

Κωνσταντίνος Ζούμπος

Γιώργος Ντόβολος