ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ και ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας αυτοί που ΛΕΝΕ ότι “πήραν το Σκοπευτήριο”…

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ όταν με πρόθεση, εκ προμελέτης και
με πιθανό δόλο ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ/ΣΥΝΑΙΝΟΥΝ/ΥΠΟΘΑΛΠΟΥΝ τη βάναυση
καταπάτηση των θεσμοθετημένων ωρών κοινής ησυχίας…


Του Τ. Αλεξανδρόπουλου

Πόσα ψέματα να μετρήσει κανείς σε όσα λένε και διατυμπανίζουν οι τοποτηρητές του ΚΚΕ στην Καισαριανή; Είναι αμέτρητα. Ένα από αυτά είναι ότι “πήραν το Σκοπευτήριο”. Αλλά, για τη συντομία της συζήτησης, ας το δεχτούμε. Ας δεχτούμε ότι το Σκοπευτήριο πέρασε στη διαχείριση του δήμου Καισαριανής για 40 χρόνια, όπως λέει στην τροπολογία – παρωδία ο Τσίπρας και οι περί αυτόν γελωτοποιοί. Αν το δεχτούμε αυτό, πρέπει οι “κατακτητές” του Σκοπευτηρίου, οι διώκτες της Σκοπευτικής, να αναλάβουν και να ασκήσουν και τις ευθύνες που απορρέουν από αυτή τη διαχείριση. ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ, υπάρχει παράβαση καθήκοντος, υπάρχει ΜΗ ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Στην οποία είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ όλοι οι ασκούντες δημόσιο λειτούργημα, δηλαδή και οι αιρετοί, μισθοδοτούμενοι ή μη.

Η αναφορά-καταγγελία μου στο υπουργείο Πολιτισμού

 


 

Στις 11 Ιουλίου 2018 υπέβαλα στο υπουργείο Πολιτισμού την αναφορά που βλέπετε από πάνω. Ζητούσα να με διαφωτίσουν ποιος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των διατάξεων που προστατεύουν τους ιστορικούς τόπους.

Στις 20 Ιουλίου 2018 το υπουργείο Πολιτισμού μου απάντησε με την παρακάτω επιστολή:

 


 

Όπως βλέπετε και διαβάζετε, η απάντηση έχει αρκετά ασαφή σημεία, αλλά σε ένα σημείο είναι ξεκάθαρη: στην ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ των “νομέων, κατόχων κλπ. του χώρου” να φροντίζουν για τη ΦΥΛΑΞΗ, τον ευπρεπισμό και την τήρηση των ωρών κοινής ησυχίας των χώρων.

Φυσικά, εκτός από τη ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ των ωρών κοινής ησυχίας, ο δήμος Καισαριανής (ο οποίος λέει ότι είναι κάτοχος του χώρου, αλλά, όπως αποδεικνύεται, μέχρι σήμερα ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΣ “ΝΟΜΕΑΣ”) δεν τηρεί και την ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ για τη ΦΥΛΑΞΗ του χώρου.


Τι ισχύει για τις ώρες κοινής ησυχίας


ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ (ΦΕΚ 15/1996)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 15, 12 Ιανουαρίου 1996

Αριθ. 1023/2/37-ια (5)

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3 - Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας.

 

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Εχοντας υπόψη:

[…] 5. Αποσκοπώντας στην προστασία της κοινής ησυχίας των πολιτών, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1. - Ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας - Απαγορεύσεις.

1. Οι ώρες της μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας καθορίζονται ως εξής:

α. Κατά τη θερινή περίοδο από 15.00' έως 17.30' και από 23.00' έως 07.00'.

β. Κατά τη χειμερινή περίοδο από 15.30' έως 17.30' και από 22.00' έως 07.30'.

2. Ως θερινή περίοδος, για την εφαρμογή της παρούσας, λογίζεται το χρονικό διάστημα από την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου και ως χειμερινή το χρονικό διάστημα από την 1 Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου.

 

3. Κατά τις ώρες της μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας απαγορεύονται:

α. Οι εργασίες ή άλλες δραστηριότητες που δημιουργούν θόρυβο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, που δεν επιδέχονται αναβολή, με ειδική αιτιολογημένη άδεια του διοικητή του οικείου Αστυνομικού Τμήματος μπορεί να επιτραπεί η εκτέλεση εργασίας, ιδίως κοινής ωφέλειας, που προκαλεί θόρυβο.

β. Η λειτουργία κάθε μουσικού οργάνου ή συσκευής ραδιοφώνου, μαγνητοφώνου ή τηλεόρασης σε υψηλή ένταση, οι φωνασκίες, οι θορυβώδεις χοροί και κάθε άλλη θορυβώδης εκδήλωση σε κατοικίες ή άλλους ιδιωτικούς χώρους.

 

γ. Τα τραγούδια, οι φωνασκίες, η χρήση μουσικών οργάνων, η λειτουργία ραδιοφώνων, μαγνητοφώνων και τηλεοράσεων στους δρόμους, πλατείες και δημόσιους γενικά χώρους κατοικημένων περιοχών, καθώς και μέσα στα οχήματα μεταφοράς του κοινού.

 

στ. Η χρήση σειρήνων ή άλλων ηχητικών οργάνων ή συστημάτων ασφαλείας, χωρίς να συντρέχει λόγος έκτακτης ανάγκης, καθώς και η δοκιμαστική λειτουργία αυτών.

 

Άρθρο 2. - Γενικές απαγορεύσεις και υποχρεώσεις.

1. Απαγορεύεται καθ' όλες τις ώρες του 24ώρου:

α. Το ποδόσφαιρο και άλλα παιχνίδια στους δρόμους, στις πλατείες και γενικά στους κοινόχρηστους χώρους που προκαλούν θόρυβο.

3. Οι κάτοικοι κατοικίδιων ζώων ή πτηνών υποχρεούνται όπως λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο, ώστε αυτά να μην διαταράσσουν με οποιοδήποτε τρόπο την ησυχία των περιοίκων.

 

Αρθρο 5 - Κυρώσεις.

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 6 του Ν. 1481/1984, εφ' όσον από άλλη διάταξη δεν τιμωρούνται βαρύτερα.

 

Αρθρο 7 - Ισχύς.

Η παρούσα ισχύει στην περιοχή αρμοδιότητας Ελληνικής Αστυνομίας από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Τι λέει το άρθρο 12 του νόμου 1481/1984

 


 

Αυτά είναι λοιπόν τα δεδομένα, μέσα από τους νόμους που διέπουν την τήρηση των ωρών κοινής ησυχίας. Οι οποίες, φυσικά, δεν θεσμοθετήθηκαν από «βίτσιο» ή ιδιοτροπία κάποιου υπουργού, αλλά θεσμοθετήθηκαν για την προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των πολιτών. Τώρα, το πώς αντιλαμβάνονται τη “θέση ισχύος” στην οποία νομίζουν ότι βρίσκονται οι διάφοροι κομματικοί αυλικοί και καταπατούν βάναυσα τα στοιχειώδη δικαιώματα των πολιτών, δεν θέλει πολύ ψάξιμο: έχουν δικτατορική αντίληψη των πραγμάτων και θεωρούν ότι έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν την πρόσκαιρη ισχύ που τους δίνει η θέση τους για να επιτυγχάνουν τους, κατά κανόνα ΜΗ ΝΟΜΙΜΟΥΣ, σκοπούς για τους οποίους έχουν δια-ταχθεί από τα κομματικά «αφεντικά» τους.

Αυτή η ΜΗ ΝΟΝΙΜΗ και κοινωνικά ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ θεώρηση των “δικαιωμάτων” που ΝΟΜΙΖΟΥΝ ότι τους δίνει η θέση τους, θεσμοθετεί και τη ΜΗ ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, για την οποία είναι υποχρεωμένοι.

Ο δήμος Καισαριανής, δια των εκλεγμένων κάθε φορά οργάνων του, ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ να παίρνει τα ενδεδειγμένα μέτρα για την τήρηση των ωρών κοινής ησυχίας, όπως αναφέρονται παραπάνω. Αυτό ΔΕΝ το κάνει. Κατά συρροήν και ΔΟΛΙΩΣ. Για να εξυπηρετήσει κάθε φορά τα κομματικά – πελατειακά – ψηφοθηρικά συμφέροντα που θεωρεί ότι τον εξυπηρετούν. Γι’ αυτό και ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ. Γι’ αυτό και παρέχει ΠΑΡΑΝΟΜΑ το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ, το ρεύμα που πληρώνουν οι πολίτες, στους κομματικούς εκλεκτούς της κάθε δημοτικής ομάδας που ΤΥΧΑΙΝΕΙ να ασκεί διοίκηση.

Ο δήμος Καισαριανής, δια των εκλεγμένων κάθε φορά οργάνων του, ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ να παρέχει στους πολίτες ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ. Κάτι που δεν κάνει, ούτε καν στοιχειωδώς. Αν νομίζει η κάθε δημοτική αρχή ότι η Αστυνομία δεν ανταποκρίνεται στα αιτήματά της για φύλαξη του χώρου, είναι υποχρεωμένη να το κάνει γνωστό στους πολίτες και να καταφύγει στις υπερκείμενες αρχές.

Αλλά όταν μια δημοτική αρχή, όπως η σημερινή, καταπατά με πρόθεση κάθε έννοια έννομης τάξης ΜΗ ΕΚΤΕΛΩΝΤΑΣ ΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, είναι “φυσικό” επακόλουθο να μη σέβεται την ανάγκη φύλαξης του Σκοπευτηρίου και την τήρηση των ωρών κοινής ησυχίας. Και έτσι διαπράττει το (και ποινικό άραγε;) αδίκημα της μη χρηστής διοίκησης.

Γι’ αυτό και δεν πρόκειται να σταματήσω εδώ το θέμα, όσον με αφορά ως πολίτη και δημότη Καισαριανής. ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ είναι υποχρεωμένοι να βρουν τις λύσεις σε ΟΛΑ τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες.

Επανέρχομαι με τη μεγάλη ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ της “παραχώρησηςτου Σκοπευτηρίου στη διαχείριση του δήμου Καισαριανής για 40 χρόνια.

You are here: Οι γειτονιες μας ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ και ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας αυτοί που ΛΕΝΕ ότι “πήραν το Σκοπευτήριο”…