Warning: Creating default object from empty value in /home/zfigaurk/public_html/plugins/system/jat3/core/joomla/modulehelper.php on line 320
Τα αποτελέσματα των ποιοτικών ελέγχων για τις ασφαλτοστρώσεις στο Δήμο Βύρωνα

Τα αποτελέσματα των ποιοτικών ελέγχων για τις ασφαλτοστρώσεις στο Δήμο Βύρωνα

Δελτίο Τύπου


Μετά από τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων και τη λήψη 31 δειγμάτων (πλακούντων ασφαλτοσκυροδέματος) από τις ασφαλτοστρώσεις - μπετοστρώσεις, (δείτε σχετικά https://www.dimosbyrona.gr/article.php?id=9641), εστάλησαν στο Δήμο Βύρωνα από το πιστοποιημένο εργαστήριο τα αποτελέσματα των ελέγχων που έγιναν για:

α) Το πάχος στρώσεων

β) Το ποσοστό ασφάλτου

γ) Τις κοκκομετρικές διαβαθμίσεις

δ) Τα  χαρακτηριστικά τους (Marshail και Rise).

Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα των μετρήσεων - ελέγχων οι πρόσφατες ασφαλτοστρώσεις και μπετοστρώσεις στο Δήμο Βύρωνα ικανοποιούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές της μελέτης.

Ύστερα από αυτήν την εξέλιξη που τεκμηριώνει πλήρως την ακεραιότητα των διαδικασιών που προηγήθηκαν στο συγκεκριμένο έργο,  εστάλη εξώδικη διαμαρτυρία στον κ. Δ. Σουλιώτη προκειμένου να ανακαλέσει όλους τους συκοφαντικούς ισχυρισμούς περί συμμετοχής της δημοτικής αρχής σε απάτες που αφορούν τις  ασφαλτοστρώσεις στο Δήμο Βύρωνα.

«Είμαστε ανοικτοί στην καλόπιστη κριτική όσο έντονη και επίμονη κι αν είναι, εφόσον γίνεται στο πλαίσιο της ευπρέπειας και του αλληλοσεβασμού. Δεν θα ανεχτούμε όμως, από κανέναν, την παραμικρή υπόνοια ή αμφισβήτηση σε θέματα εντιμότητας και ηθικής ακεραιότητας στη διαχείριση δημόσιου χρήματος», δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Βύρωνα, Γρηγόρης Κατωπόδης.  

(Δείτε παλαιότερη δήλωση του Δημάρχου  Βύρωνα, Γρηγόρη Κατωπόδη, https://www.dimosbyrona.gr/article.php?id=9642)

 

ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΠΕΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» από  επιτροπή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βύρωνα.

Η επιτροπή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βύρωνα συγκροτήθηκε με απόφαση του Διευθυντή της με την  υπ’ αριθμόν πρωτ. 8444/22-5-2020 απόφαση. Μέλη της επιτροπής ορίστηκαν οι παρακάτω:

Δημήτριος Κόλλιας, Τοπογράφος Μηχανικός

Χρήστος Μαρκίδης, Πολιτικός Μηχανικός

Μαρία Δραγκιώτου, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Η επιτροπή παρακολούθησε τη λήψη πλακούντων ασφαλτοσκυροδέματος , ορίζοντας θέσεις λήψης αυτών, παρουσία εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας. Οι ημερομηνίες λήψης αυτών ήταν στις α) 09-06-2020, β) 10/06/2020, γ) 12/06/2020, δ)15-06-2020 και ε)16-06-2020.

Ελήφθησαν συνολικά τριάντα ένα (31) πλακούντες ασφαλτοσκυροδέματος, καλύπτοντας πλήρως κάθε ημέρα ασφαλτόστρωσης κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.

 Οι πλακούντες ασφαλτοσκυροδέματος στάλθηκαν σε εγκεκριμένο εργαστήριο για προσδιορισμό και έλεγχο:

α) του πάχους στρώσεων

β) του ποσοστού ασφάλτου κατά βάρος αδρανών

γ) των κοκκομετρικών διαβαθμίσεων των αδρανών

δ) των χαρακτηριστικών τους (Marshall και Rise)

Με τα υπ’ αριθμ. πρωτ 13418/20-7-2020 και 15554/25-8-2020 το εργαστήριο απέστειλε στην Τεχνική Υπηρεσία  τα αποτελέσματα των παραπάνω ελέγχων τα οποία επισυνάπτονται παρακάτω.

 

Συμπεράσματα

Α) Από το Μακροσκοπικό έλεγχο της επιτροπής

Α1) Τα  πάχη  των στρώσεων κυκλοφορίας  μετρήθηκαν κατά  τη λήψη των δειγμάτων από την επιτροπή. Σύμφωνα με τις μετρήσεις τα πάχη των στρώσεων κυκλοφορίας ικανοποιούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές( ήτοι ελάχιστο πάχος 5,00 cm - απαιτήσεις της ΕΤΕΠ 05-03-12-01.). Σε τέσσερις οδούς Αγίου Δημητρίου, Αθανασίου Διάκου, Δαρδανελίων και Μεσολογγίου το πάχος βρέθηκε 4,5cm., εντός της προβλεπόμενης απόκλισης 10%  του επιτρεπόμενου πάχους στρώσης.

Σε δύο οδούς Μέλητος και Θυμάτων Πολέμου τα πάχη βρέθηκαν 4,00cm. τα οποία προκειμένου να γίνουν αποδεκτά  ζητείται από τον ανάδοχο η προσκόμιση  σχετικής τεκμηριωμένης έκθεσης σύμφωνα με το ΦΕΚ 4607/Β/13-12-2019. 

Α2) Όσον αφορά στις αντιολισθηρές στρώσεις κυκλοφορίας τα πάχη στρώσεων κυκλοφορίας  μετρήθηκαν μεγαλύτερα των 4,0 cm  όπως απαιτείται  για στρώσεις κατασκευασμένες με ασφαλτοσκυρόδεμα πυκνής σύνθεσης  ΑΣ 12,5 (τύπος Ι), ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της ΕΤΕΠ 05-03-12-01.

 

Β) Από τον Εργαστηριακό έλεγχο

Β1) Σε κάθε θέση λήψης των δειγμάτων οι στρώσεις αφορούν ίδιο τύπο ασφαλτομίγματος.

Β2) Τα ποσοστά ασφάλτου κατά βάρος αδρανών κυμαίνονται από 4,30% έως 4,70% για το ασφαλτοσκυρόδεμα τύπου ΑΣ 12,5 ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της  ΕΤΕΠ 05-03-11-04 .

Β3) Τα ποσοστά ασφάλτου κατά βάρος αδρανών κυμαίνονται από 4,60% έως 4,80% για το ασφαλτοσκυρόδεμα  πυκνής σύνθεσης  ΑΣ 12,5 (τύπος Ι) ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της  ΕΤΕΠ 05-03-12-01 .

Β4) Οι κοκκομετρικές διαβαθμίσεις των αδρανών βρίσκονται εντός των ορίων που ορίζουν οι ΕΤΕΠ 05-03-11-04 και ΕΤΕΠ 05-03-12-01.

Β5) Τα χαρακτηριστικά τους (MARSHALL & RISE) βρίσκονται εντός των ορίων που ορίζουν οι ΕΤΕΠ 05-03-11-04 και ΕΤΕΠ 05-03-12-01.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΡΑΓΚΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

-ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΑΝΑ ΟΔΟ

-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΑΝΑ ΟΔΟ ( ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

 

Το εξώδικο στον Δημ. Σουλιώτη

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

          1) Του Γρηγορίου Κατωπόδη του Θεοδώρου και της Κωνσταντίνας, Δημάρχου Βύρωνα, κατοίκου Βύρωνα, οδός αρ. με ΑΦΜ ……….. ΔΟΥ ……… και

          2) Του Μιχαήλ Καραγιάννη του Νικολάου και της Μαρίας, Αντιδημάρχου Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Βύρωνα, κατοίκου Βύρωνα, οδός ………… αρ. …  με ΑΦΜ ……. - ΔΟΥ ……

ΚΑΤΑ

Του Δημητρίου Σουλιώτη του Νικολάου κατοίκου Βύρωνα, οδός ……….. αρ.  …….

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τους τελευταίους 4-5 μήνες έχετε επιδοθεί σε ένα κυνήγι μαγισσών με συνεχείς ανακοινώσεις, επιστολές αλλά και μαζικές αποστολές ηλεκτρονικών μηνυμάτων προς πάσα κατεύθυνση, κάνοντας λόγο για έργα ασφαλτοστρώσεων στο Βύρωνα, ασφαλτοστρώσεις δήθεν απάτης και απατεώνων και συμμετόχων στην απάτη με περιεχόμενο αβάσιμο, άκρως ψευδές και δυσφημιστικό για αμφότερους εξ ημών, περιεχόμενο που δεν διανοούμεθα να επαναλάβουμε στην παρούσα. 

Επειδή, ήδη από τις 25-06-2020 με δημόσια τοποθέτηση του πρώτου εξ ημών, έχουμε προβεί σε πλήρη και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για τους ποιοτικούς ελέγχους στις ασφαλτοστρώσεις που βρίσκονταν σε εξέλιξη, τις ενέργειες στις οποίες προέβη ο ανάδοχος του έργου με δικές του δαπάνες και παρουσία ειδικά ορισθείσας επιτροπής του Δήμου Βύρωνα για την αποκατάσταση των αστοχιών που παρατηρήθηκαν σποραδικά και προτού παραληφθεί το έργο.

Επειδή, μετά τη λήψη και αποστολή δειγμάτων σε πιστοποιημένο εργαστήριο προς έλεγχο της ποιότητας και ορθής εφαρμογής των υλικών και προς διερεύνηση των αιτιών των τοπικών φθορών, αποκολλήσεων αδρανών υλικών αλλά και του πάχος του ασφαλτοτάπητα στο σύνολο των οδών που εκτέλεσε ο ανάδοχος, ολοκληρώθηκε ο εργαστηριακός έλεγχος και διαπιστώθηκε ότι σε όλα δείγματα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές. Η ορισθείσα επιτροπή έχοντας διενεργήσει μακροσκοπικό έλεγχο των ίδιων δειγμάτων και αφού παρέλαβε τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου διαπίστωσε ομοίως στις 08-09-2020 ότι τα πάχη των στρώσεων κυκλοφορίας ικανοποιούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Μόνο σε δύο οδούς (Μέλητος και Θυμάτων Πολέμου) τα πάχη βρέθηκαν 4 εκατοστά (αντί 5 εκατ.) για τις οποίες η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βύρωνα θα ζητήσει αρμοδίως από τον ανάδοχο και κατά τις προβλεπόμενες διατάξεις την προσκόμιση σχετικής τεκμηριωμένης έκθεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτά. Ουδείς λοιπόν δια γυμνού οφθαλμού και χωρίς επιστημονική γνώση δύναται να ελέγχει την ορθή εκτέλεση των τεχνικών εργασιών και την εφαρμογή των υλικών.

Επειδή, εξακολουθείτε με πρόσφατη από 25-08-2020 ανακοίνωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να αναπαράγετε τις ίδιες δήθεν καταγγελίες περί απάτης και ληστείας. Επειδή αντίθετα έχει αποδειχθεί περίτρανα με τον πλέον επιστημονικό τρόπο ότι το έργο των ασφαλτοστρώσεων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις επιταγές της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι εμείς προσωπικά, όπως και οι υπηρεσίες του Δήμου, έχουμε ενεργήσει νομότυπα, με εντιμότητα και με αίσθημα ευθύνης σε σχέση με το αξίωμά μας και σεβασμό απέναντι στους δημότες και κατοίκους του Βύρωνα.

Επειδή, διαμαρτυρόμαστε για το επαίσχυντο περιεχόμενο των δήθεν “καταγγελιών” σας και την εν γένει σε βάρος μας στοχευμένη σε βαθμό εμμονής συμπεριφορά σας, σας καλούμε, ΑΜΕΣΑ από τη λήψη της παρούσας, να ανακαλέσετε τους προκλητικώς αναληθέστατους ισχυρισμούς περί συμμετοχής μας σε απάτες, που βλάπτουν καίρια την τιμή και την υπόληψή μας ως φυσικά πρόσωπα αλλά και ως δημόσια πρόσωπα.

Άλλως σας δηλώνουμε ότι επιφυλασσόμεθα παντός νομίμου δικαιώματός μας να προβούμε σε οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια δικαστική και μη για την αποκατάσταση της τιμής και της υπόληψής μας αλλά και της ηθικής μας βλάβης.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται όπως επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τον καθ’ ού προς τον οποίον απευθύνεται προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, ο δε επιδίδων Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να αντιγράψει το σύνολο της παρούσας στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.

Βύρωνας, 16 Σεπτεμβρίου 2020

Οι εξωδίκως δηλούντες

 

Γρηγόρης Κατωπόδης,  Δήμαρχος Βύρωνα

Μιχαήλ Καραγιάννης, Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Βύρωνα

 

You are here: Οι γειτονιες μας ΒΥΡΩΝΑΣ Τα αποτελέσματα των ποιοτικών ελέγχων για τις ασφαλτοστρώσεις στο Δήμο Βύρωνα