Πολλαπλά εκτεθειμένος ο κ. Κατωπόδης και οι συν αυτώ…

Χτες, 25 Ιανουαρίου, ο δήμαρχος Βύρωνα ζήτησε
προσφορές για την εκδήλωση της κοπής της πίττας
των ΚΑΠΗ, για την οποία έχει προαναγγείλει συγκεκρι-
μένο μαγαζί στον Καρέα από τις 2 Ιανουαρίου!!!


Του Τ. Αλεξανδρόπουλου

"Περίεργα πράγματα" συμβαίνουν στο δημαρχείο του Βύρωνα… Όμως είναι πράγματι περίεργα ή είναι εντελώς, μα εντελώς απλά κατά τη συνήθη κομματική πρακτική (και όχι μόνο του αφερέγγυου ΣΥΡΙΖΑ); Το ότι από όλα αυτά τα "περίεργα" εκτίθεται πολλαπλά ο κ. Κατωπόδης, ως επικεφαλής της ομάδας που διοικεί την πόλη, φαίνεται ότι δεν απασχολεί ούτε τον ίδιο, ούτε τις άλλες "κεφαλές" που "κάνουν κουμάντο" στο δημόσιο χρήμα… Απασχολεί, όμως, τους πολίτες, που πληρώνουν τον λογαριασμό για τους διάφορους "Καρανίκες" της αυτοδιοίκησης.

Για να δούμε τα νέα «θαυμαστά έργα» των συριζαίων: Σήμερα, 25 Ιανουαρίου, αργά το μεσημέρι, ο κ. Κατωπόδης υπέγραψε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εκδήλωση την οποία σημειωτέον ΔΕΝ "προσφέρει" η δημοτική αρχή, όπως διατυμπανίζει εγγράφως, ΑΛΛΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ. Η δημοτική αρχή μπορεί να κάνει "προσφορά" όταν πληρώνουν τα μέλη της από την τσέπη τους, κάτι που δεν ισχύει εδώ. Αλλά, στις 2 Ιανουαρίου είχε σπεύσει να προαναγγείλει την πραγματοποίηση της εκδήλωσης σε ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ μαγαζί του Καρέα, το οποίο, προφανώς, απολαμβάνει ιδιαίτερης μεταχείρισης από τους «εκλεκτούς» του ΣΥΡΙΖΑ..!Τι μεσολάβησε και «φύτρωσε» η πρόσκληση ενδιαφέροντος στις 25 Ιανουαρίου, με ημερομηνία της εκδήλωσης στις 2 Φεβρουαρίου; Προφανώς προέκυψε η δημοσιοποίηση του «μαϊμού» δημοτικού συμβουλίου, «δια περιφοράς» δηλαδή, όπως το λένε οι εξπέρ των αλχημιστών της αυτοδιοίκησης…

Προέκυψε επίσης το εντελώς «αθώο» ερώτημα που κάναμε στους διαχειριστές του δημόσιου χρήματος του Βύρωνα για το ΑΝ έχουν πάρει προσφορές για την εκδήλωση. Αποδεικνύεται ότι ΔΕΝ είχαν πάρει... Θα έδιναν ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ευρώ με... "απευθείας ανάθεση"!!! ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΙ’ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ!

Εκτός, όμως, από το κεφαλαιώδες αυτό θέμα που προέκυψε με την, ΟΠΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ, ελάχιστα έως ανύπαρκτη ΜΗ ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ του δημόσιου χρήματος, προέκυψε συνακόλουθα και άλλο ένα σοβαρό ζήτημα: η επιλεκτική μεταχείριση ενός καταστήματος ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΡΕΜΦΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ του Βύρωνα..! Το να δίνεις 4.500 ευρώ μετρητά σε ένα μαγαζί τη σημερινή εποχή είναι σαν τον πρώτο λαχνό του λαχείου. Ιδιαίτερα όταν αυτά τα λεφτά ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΣΟΥ.

Φαντάζομαι, λοιπόν, ότι, με τη δημοσιοποίηση του θέματος υπήρξαν αντιδράσεις από καταστηματάρχες, οι οποίοι καλούνται, με την απειλή των κατασχέσεων κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων και τραπεζικών λογαριασμών, να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους προς τον δήμο, στον οποίο, ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ, προΐσταται ο κ. Κατωπόδης.

Τα υπόλοιπα είναι πασιφανή. Η κομματική ομάδα που εκπροσωπεί τον ΣΥΡΙΖΑ στον δήμο Βύρωνα ΥΠΟΧΡΕΩΘΗΚΕ (ίσως και με άνωθεν παρέμβαση) να συμμορφωθεί με τα νόμιμα και την κοινή λογική. Και υπέγραψε την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις δύο εκδηλώσεις.Οι ασφυκτικές ημερομηνίες μέσα στις οποίες πρέπει να διεκπεραιωθούν όλες οι διαδικασίες αφήνουν ανοιχτό το «παράθυρο» των «πονηρών» σκέψεων για διαδικασία «μαϊμού», όμοια με την απόφαση που πάρθηκε «διά περιφοράς». Δηλαδή ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΗ. Θα το παρακολουθήσουμε και θα δούμε.

Αξιοσημείωτη είναι η «σιγή ασυρμάτου» για το σοβαρότατο αυτό ζήτημα από μέρους της δημοτικής ομάδας που διοικεί.

Κανένας, μα κανένας ΔΕΝ θεώρησε ότι είναι υποχρεωμένος να δώσει εξηγήσεις στους πολίτες για το φιάσκο των ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΩΝ αποφάσεων που «ψηφίστηκαν» από τα «μαϊμού» δημοτικά συμβούλια. Το μόνο που έκαναν ήταν να αναρτήσουν μια νέα απόφαση για την πίττα των 360 ευρώ, στην οποία φαίνεται ότι ΔΕΝ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΝ οι 11 σύμβουλοι, αλλά ότι η απόφαση ήταν… «ομόφωνη»..!Επίσης, άλλο ένα στοιχείο της ΜΗ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του δημόσιου χρήματος είναι και το γεγονός ότι στη χτεσινή πρόσκληση ενδιαφέροντος έχει προστεθεί μια παράγραφος η οποία αναφέρει ότι:

«Το τελικό συνολικό ποσό θα διαμορφωθεί με βάση τον ακριβή αριθμό μελών που θα παραστούν στην εκδήλωση».

Προφανώς, αυτό μπήκε για τον «φόβο των Ιουδαίων» και για να μην υπάρξουν χειρότερα μπλεξίματα με το «πόσα», «πώς» και «γιατί», αφού τα 4.500 ευρώ που είχαν «αποφασιστεί» από το ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΟ δημοτικό συμβούλιο ήταν σε άμεση συνάρτηση με τους λογαριασμούς που είχαν κάνει για τον αριθμό των 450 ατόμων επί 10 ευρώ το άτομο...

«Μπράβο σας!» Και εις «ανώτερα», αφού ασφαλώς «κατώτερα» δεν υπάρχουν. Πιάσατε πάτο…

Α, να μην ξεχάσουμε να δώσουμε πολλά "συγχαρητήρια" σε όσους υπαλλήλους εμπλέκονται ΕΚΟΥΣΙΑ σε αυτό το φιάσκο, βάζοντας τις υπογραφές τους...

 

Τι λέει η πρόσκληση ενδιαφέροντος

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ανάθεση Εκδήλωσης
για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας των Κ.Α.Π.Η.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας των Κ.Α.Π.Η.».

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια σε σφραγισμένο φάκελο και μέχρι την 29/01/2018.

Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης:

1. αντίγραφο ποινικού μητρώου,

2. βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας,

3. βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, ως δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73, παρ. 1 & 2 του Ν. 4412/16.

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016)

Ο Δήμαρχος

Κατωπόδης Γρηγόριος

 

Περιγραφή – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

1. Σαλάτα εποχής mix. ανά τρία άτομα.

2. Φέτα ανά τρία άτομα.

3. Τζατζίκι ανά τρία άτομα.

4. Ποικιλία που θα περιλαμβάνει φιλέτο χοιρινό, φιλέτο κοτόπουλο, μπιφτέκι και πατάτες ανά άτομο.

5. Ποτά απεριόριστα (κρασί ή αναψυκτικά) ανά άτομο.

Τιμή κατ’ άτομο με Φ.Π.Α. 10 ευρώ.

Συνολικό κόστος προμήθειας 4.500 ευρώ με Φ.Π.Α.

Το τελικό συνολικό ποσό θα διαμορφωθεί με βάση τον ακριβή αριθμό μελών

που θα παραστούν στην εκδήλωση.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας 

Βαγγελή Βασιλική

Η Προϊσταμένη του τμήματος                               

Στόγια Αθανασία

You are here: Οι γειτονιες μας ΒΥΡΩΝΑΣ Πολλαπλά εκτεθειμένος ο κ. Κατωπόδης και οι συν αυτώ…