Warning: Creating default object from empty value in /home/zfigaurk/public_html/plugins/system/jat3/core/joomla/modulehelper.php on line 320
Τι απαντά στα ερωτήματά μου για το χάος της ΚΕΔΗΚ η Συνεργασία Πολιτών Καισαριανής

Τι απαντά στα ερωτήματά μου για το χάος της ΚΕΔΗΚ η Συνεργασία Πολιτών Καισαριανής

"…η οικονομική θέση της ΚΕΔΗΚ είναι αρνητικότατη…"

"εκτός πλαισίου ορθής τήρησης το λογιστικό σύστημα της ΚΕΔΗΚ τις περιόδους 2012, 2013, 2014"…

"…η Δημοτική Αρχή δεν τάχθηκε υπέρ της διενέργειας διαχειριστικού ελέγχου…"

"…η άποψη της Ορκωτού Ελέγκτριας ήταν ότι ναι μεν διαπίστωσε σοβαρές λογιστικές / διαχειριστικές παρατυπίες, πλην όμως αυτές δεν της άφησαν την εντύπωση ότι θα οδηγούσαν σε μεγάλα ποσά άξια διαχειριστικού ελέγχου".


Του Τ. Αλεξανδρόπουλου

Τις θέσεις της επί του «όζοντος» και, προφανώς, «δυσεπίλυτου» ζητήματος που λέγεται «διαχείριση ΚΕΔΗΚ» μου έδωσε σήμερα η Συνεργασία Πολιτών Καισαριανής με επιστολή τής επικεφαλής τής παράταξης κυρίας Άννα Παραγυιού. Στην επιστολή της κυρίας Παραγυιού πιστοποιούνται, ακόμη μία φορά, όλα τα κακώς κείμενα της ΔΗΘΕΝ «Κοινωφελούς» δημοτικής επιχείρησης, η οποία επιδίδεται αόκνως και αενάως σε «τραβηχτικές» από τις τσέπες των δημοτών. Τα ίδια ερωτήματα έχω θέσει και στον κ. Βοσκόπουλο, από τον οποίο δεν έχω πάρει απάντηση μέχρι σήμερα. Χτες έθεσα τα ίδια ερωτήματα και στην κυρία Γραφίδου, η οποία, όμως, δεν έχει υπάρξει στέλεχος της επιχείρησης ούτε έχει εκπρόσωπο στο Δ.Σ. της ΚΕΔΗΚ. Φυσικά, θα επανέλθω άμεσα. Η κόκκινη επισήμανση της φράσης "την εντύπωση" είναι δική μου. Αναφέρει η απάντηση της κυρίας Παραγυιού:

Στο καίριο και πολύ σοβαρό ερώτημά σας, που απευθύνατε στην Δημοτική Παράταξή μας, έχουμε να απαντήσουμε τα ακόλουθα:

1. Προφανώς, οι προϋπολογισμοί των επιχειρήσεων/οργανισμών (ιδιωτικού κα δημοσίου ενδιαφέροντος), οφείλουν να συντάσσονται και να εγκρίνονται εγκύρως και εγκαίρως, έτσι ώστε να αποτελούν τον οδηγό οικονομικής δράσης αυτών, βάσει των αποφασισμένων όρων των προϋπολογισμών. 

Είναι αυτονόητο ότι ο όποιος απολογισμός οικονομικής δράσης, βασίζεται στις αποκλίσεις ή μη των οικονομικών γεγονότων, από τα προϋπολογισμένα ποσά.

2. Εκ του ανωτέρω, προκύπτει ότι η μεγάλη ή μικρή καθυστέρηση στην σύνταξη, παρουσίαση και έγκριση του προϋπολογισμού, αποστερεί την δυνατότητα ελέγχου στα πεπραγμένα ενός φορέα και της διοίκησης αυτού. 

Έτσι, η περίπτωση που παρουσιάζετε στο μήνυμά σας προς εμάς, συμφωνούμε μαζί σας ότι δεν αποτελεί μια Βέλτιστη Πολιτική που κανονικά θα έπρεπε να εφαρμόζει η ΚΕΔΗΚ, χωρίς αδικαιολόγητες αποκλίσεις χρονικές ή άλλες. 

Συμφωνούμε λοιπόν ότι πρόκειται περί παρατυπίας σημαντικής.

3. Η παράταξή μας, κατά την πρόσφατη συζήτηση στο ΔΣ της ΚΕΔΗΚ, επί των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών για τρείς Οικονομικές Χρήσεις (2012, 2013, 2014), και αφού μελέτησε τα σημαντικά από άποψη εφαρμογής κανόνων λογιστικής και διαχείρισης ευρήματα της Ορκωτού Ελέγκτριας, η οποία ήταν παρούσα κατά την συζήτηση, είχε την άποψη ότι ο τρόπος που τηρήθηκε το λογιστικό σύστημα της ΚΕΔΗΚ στις εν λόγω χρήσεις ήταν εκτός πλαισίου ορθής τήρησης, για να το θέσουμε ηπίως. 

Σας παραπέμπουμε στα ευρήματα των εν λόγω εκθέσεων, που φανταζόμαστε πως είναι στη διάθεσή σας. 

Είχαμε δε την άποψη ότι, εάν η νυν Δημοτική Αρχή επιθυμούσε την ανάθεση και διαχειριστικού ελέγχου για τις εν λόγω χρήσεις στους Ορκωτούς Ελεγκτές, εμείς θα στεκόμασταν στο πλευρό της, και δεν θα εκφράζαμε αντίθετη άποψη. 

Ζητήσαμε δε την άποψη της παρούσας Ορκωτού Ελέγκτριας, για τον εάν οι σοβαρές παρατυπίες που διαπίστωσε οδηγούσαν και σε σημαντικά ποσά, τέτοια που θα δικαιολογούσαν την έναρξη διαχειριστικού ελέγχου κατά τη γνώμη της. 

Η απάντηση της ήταν ότι, κατά την άποψή της ναι μεν διαπίστωσε σοβαρές λογιστικές / διαχειριστικές παρατυπίες, πλην όμως αυτές δεν της άφησαν την εντύπωση ότι θα οδηγούσαν σε μεγάλα ποσά άξια διαχειριστικού ελέγχου (βαρύτατου από άποψη χρόνου, κόπου και κόστους για όσους γνωρίζουν κατά την δική μας γνώση). 

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι και η Δημοτική Αρχή δεν τάχθηκε υπέρ της διενέργειας διαχειριστικού ελέγχου, εμείς δεν επιμείναμε για αυτόν όπως άλλωστε έκαναν και όλες οι λοιπές παρούσες παρατάξεις.

4. Η άποψη μας για την ΚΕΔΗΚ, όπως αυτή προκύπτει από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων της, είναι ότι η οικονομική της θέση είναι αρνητικότατη, αφού το μεγαλύτερο μέρος του Ενεργητικού της αποτελείται από ένα και μόνο κονδύλι ύψους περίπου 850.000€, που αντιπροσωπεύει μιαν απαίτηση άκρως ανεπίδεκτη είσπραξης από έναν άλλον δημοτικό φορέα, που από χρόνια πριν εκλείπει.
 

Η θέση μας, που έχει διατυπωθεί επί των οικονομικών καταστάσεων, με τοποθέτηση του επί τρείς μήνες Προέδρου της ΚΕΔΗΚ, κατά την δική μας θητεία, Μηνά Χατζησάββα, ήταν και είναι ότι, για το ποσό αυτό πρέπει να γίνει εγγραφή πρόβλεψης επισφάλειας, η οποία θα ''χτυπούσε'' αμέσως επί των αποτελεσμάτων της χρήσης στην χρονιά που η εγγραφή θα λάβει χώρα και επίσης αμέσως επί των Ιδίων Κεφαλαίων της ΚΕΔΗΚ, καθιστώντας αυτά αρνητικά με όλες τις συνέπειες του Νόμου. 

Στην άποψή μας αυτή συμπαραστάθηκαν εγγράφως με το Πιστοποιητικό Ελέγχου των οι Ορκωτοί Ελεγκτές. 

5. Για τις τελευταίες και ανέλεγκτες οικονομικές χρήσεις, όπως αυτή που αναφέρετε, δεν δώσαμε την θετική μας ψήφο έγκρισης αυτών, και προφανώς περιμένουμε τον ταχύτατο έλεγχο των ακόμη ανέλεγκτων χρήσεων από τους Ορκωτούς Ελεγκτές, αφού επί των ευρημάτων αυτών και μόνο, μπορούμε αξιόπιστα να σταθούμε, να βγάλουμε συμπεράσματα ψύχραιμα, να εγκρίνουμε ή να ζητήσουμε ευθύνες, όχι με προεκλογικού τύπου κατηγορίες, αλλά με την σοβαρότητα που πρέπει να δείχνουμε, όταν εξετάζουμε οικονομικά ζητήματα.

6. Το αν κάποια ευρήματα είναι αρμοδιότητας εισαγγελέως ή όχι, δεν είναι κάτι που πρέπει να το επιλέγουμε ''στον αέρα'' και χωρίς σοβαρά στηρίγματα. 

Μόνο επί των ευρημάτων των ειδικών Ορκωτών Ελεγκτών μπορούμε και πρέπει να στεκόμαστε, για μια σοβαρή απόφαση περί αναμίξεως του δικαστικού παράγοντα, αναλόγως της βαρύτητας των ευρημάτων και των ποσών που αναφέρονται σε αυτά.

Κύριε Αλεξανδρόπουλε, θα ζητήσουμε από όλες τις πολιτικές παρατάξεις να πιέσουν για τον ταχύτερο έλεγχο των μη ελεγμένων ακόμη χρήσεων, έτσι ώστε όλοι μαζί αξιόπιστα να αποδώσουμε ευθύνες ή εύσημα.

Με εκτίμηση

Άννα Παραγυιού

Υποψήφια Δήμαρχος με την ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

You are here: Οι γειτονιες μας ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Τι απαντά στα ερωτήματά μου για το χάος της ΚΕΔΗΚ η Συνεργασία Πολιτών Καισαριανής