Ο "ΕΡΓΑΤΟΜΠΑΜΠΑΣ" δήμαρχος και η "φασίζουσα συμπεριφορά του"…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ


 

You are here: Οι γειτονιες μας ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Ο "ΕΡΓΑΤΟΜΠΑΜΠΑΣ" δήμαρχος και η "φασίζουσα συμπεριφορά του"…