ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Δελτίο Τύπου


Το υπουργείο εργασίας με έγγραφό του, ενημέρωσε ότι για την υλοποίηση του Β' κύκλου του προγράμματος απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα σε 276 δήμους και περιφέρειες, κατανεμήθηκαν 150 θέσεις εργασίας για το δήμο μας.

Οι προσλήψεις αυτές θα υλοποιηθούν από τον ΟΑΕΔ και θα είναι διάρκειας 8 μηνών. Η επιλογή και αποζημίωση των προσληφθέντων θα βαρύνει αποκλειστικά τον ΟΑΕΔ.

Στην παρούσα φάση ο δήμος προέβη σε σχεδιασμό ανά ειδικότητα και αριθμό προς πρόσληψη, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες ανά διεύθυνση του δήμου μας.

Ο πίνακας ειδικοτήτων έχει ως εξής:

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΕ

16

ΤΕ

17

ΥΕ

61

ΔΕ

56

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

150

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

1

Λ. ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

1

ΠΑΙΔΕΙΑ/ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1

ΠΑΙΔΕΙΑ/ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

4

ΠΑΙΔΕΙΑ/ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

1

ΠΑΙΔΕΙΑ/ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΟΡΟΤΑΞΙΑΣ/ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ / ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ /ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

16

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

2

Λ. ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

1

Λ. ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

1

ΠΑΙΔΕΙΑ/ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΤΕ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ

1

ΠΑΙΔΕΙΑ/ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΕ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

ΟΙΚΟΝΟΜIΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

ΟΙΚΟΝΟΜIΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΟΙΚΟΝΟΜIΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

17

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

1

Λ. ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

5

Λ. ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

5

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΚΑΛΟΥΠΑΤΖΙΔΩΝ

2

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΠΤΕΤΑΤΖΙΔΩΝ

3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

1

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

1

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ

1

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ

2

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

14

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΥΕ ΒΟΗΘΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

20

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣΥΝΟΛΟ

61

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

6

Λ. ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1

Λ. ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

Λ. ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

1

Λ. ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ/ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ/ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ /ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

12

ΠΑΙΔΕΙΑ/ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 

 

 

ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΚΑΚΙ

1

ΠΑΙΔΕΙΑ/ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ

1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ & Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ & Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

1

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ & Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

1

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ Ή Δ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

2

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

1

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

1

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB

1

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ

1

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ/ ΦΥΛΑΚΕΣ/ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

8

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΤΙΡΙΩΝ Α΄ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

1

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

1

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ

5

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣΥΝΟΛΟ

56

 

Με τον καθορισμό ειδικοτήτων και αριθμού προσλήψεων ανά ειδικότητα, θα ακολουθήσει ανακοίνωση από τον ΟΑΕΔ η οποία θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του δήμου μας προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων με πληροφορίες για υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης προς τον ΟΑΕΔ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ.

You are here: Οι γειτονιες μας ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ